Pre médiá

PR agentúra Media In sa od januára 2012 stáva komunikačným partnerom GTS Slovakia

Skupina GTS Central Europe (GTS), popredný poskytovateľ integrovaných telekomunikačných riešení v strednej a východnej Európe, si vybrala agentúru, ktorá od septembra poskytuje PR a mediálny servis v rámci regiónu kde pôsobí – Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko. Tender vypísaný skupinou GTS vyhrala PR agentúra EMC. Jej partner na Slovensku je PR agentúra Media In.

„V rámci zjednotenia komunikácie skupiny GTS sme sa rozhodli prvý krát v našej histórii vybrať PR agentúru, ktorá pokryje celý región. Doposiaľ nebolo PR na našich jednotlivých trhoch zosúladené a niekde sme ani služby PR agentúry nevyužívali,” uviedla Lucia Řeřichová, PR manažérka skupiny GTS. “Základným kritériom pre nás vo výberovom konaní bola schopnosť agentúry získať spoľahlivých spolupracovníkov v celom regióne kde pôsobíme, s cieľom zabezpečiť jednotný mediálny obraz skupiny a zároveň zvýšiť povedomie o lokálnych aktivitách jednotlivých členov. EMC nám bola schopná poskytnúť dostatočné referencie a záruky na každú z agentúr, ktoré sú súčasťou zoskupenia.“

Výberové konanie malo niekoľko kôl. Zúčastnili sa ho celkom štyri priamo oslovené agentúry. Media In bude pre GTS Slovakia zaisťovať komplexné PR služby vrátane konzultácií a poradenstva s médiami a odbornou verejnosťou, ale aj smerom k zákazníkom. V jednotlivých krajinách bude EMC spolupracovať so svojimi partnermi – v Poľsku, Maďarsku a na Slovensku s miestnymi pobočkami siete Cohn&Wolfe a Axicom Cohn&Wolfe, ktoré EMC sama v Českej republike zastupuje. V Rumunsku si EMC k spolupráci vybrala agentúru Action Romania.

O skupine GTS:

Skupina GTS Central Europe (GTS) je popredným poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení v krajinách strednej a východnej Európy. GTS vlastní a prevádzkuje rozsiahlu optickú sieť a dátové centrá pokrývajúce celý región. V Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku a Rumunsku ponúka skupina regionálny dosah s podzemnými lokálnymi sieťami a poskytuje tak širokú paletu služieb. Od základných hlasových a dátových služieb až po rozsiahle virtuálne privátne siete a managed služby dátových centier spája skupina GTS najnovšie technológie so svojou rozsiahlou sieťou a poskytuje tak vedúce zákaznícke riešenia v obore. S takmer dvadsaťročnou bohatou históriou fungovania v strednej a východnej Európe je skupina zaviazaná poskytovať hodnotné služby s vynikajúcou kvalitou svojim 30 tisícom zákazníkov z oblasti verejnej správy, operátorom a firmám. Vlastníkom skupiny GTS je konzorcium vedúcich finančných investorov s rozsiahlymi skúsenosťami v telekomunikačných a technologických oboroch. Pre viac informácií navštívte prosím www.gtsce.com

O agentúre Media In:

Media In, reprezentant Cohn & Wolfe – medzinárodná sieť PR agentúr pre vzťahy s verejnosťou, na Slovensku sa venuje tvorbe, budovaniu a ochrane svetovo najrozšírenejších značiek a zameriava sa na tvorbu spotrebiteľskej značky, marketing spoločností a komunikáciu v oblasti udržateľnosti rozvoja. Media In pôsobí na slovenskom trhu marketingovej komunikácie a public relations od roku 1993 a jej hlavné aktivity sú zamerané na oblasti: firemná komunikácia a strategické marketingové plánovanie, media relations, interná komunikácia, spotrebiteľský marketing, krízový management, CSR a filantropia.

Tlačové kontakty:                                                        

Jana Budáčová, agentúra Media In

tel. +421 2 321 51 202, +421 911 704 111,          e-mail: jana.budacova@cohnwolfe.sk