Pre médiá

Popredný operátor v štátoch strednej a východnej Európy zjednocuje názvy svojich pobočiek

1. októbra tohto roku všetky spoločnosti v rámci skupiny GTS Central Europe (GTS) začnú používať zjednotený názov a jednotnú značku GTS. Tieto zmeny sú posledným krokom pri vytvorení integrovaného telekomunikačného operátora a poskytovateľa služieb dátových stredísk pre štáty strednej a východnej Európy. Hlavnými dôvodmi zavedenia jednotnej značky GTS je zjednodušenie vnímania spoločnosti zákazníkmi, posilnenie jednotných ponúk naprieč štátmi a úspora nákladov pri zdieľaní marketingových zdrojov.

Operátori v jednotlivých štátoch teraz nesú názvy GTS Czech, GTS Hungary, GTS Poland a GTS Slovakia, jedine v Rumunsku zostane aktuálny názov spoločnosti GTS Telecom, pretože miestna legislatíva neumožňuje zmenu názvu na GTS Romania. Pre rebranding sa spoločnosť GTS rozhodla, aby zdôraznila jedinečnosť a vysokú kvalitu obchodných riešení poskytovaných v rámci celého regiónu. Zmena takisto pomôže zefektívniť marketingové náklady skupiny, čo bude mať pozitívny dopad na celkovú efektivitu.

„Užšia vzájomná spolupráca národných pobočiek v rámci skupiny a zvýšená viditeľnosť ako dominantný integrovaný operátor v jednotlivých štátoch nám umožňujú odovzdávať zákazníkom jasnú správu, že ich operátor ponúka služby vo viacerých štátoch regiónu. Zmena názvu našich pobočiek a použitie jednotnej značky GTS teda dokončí proces integrácie skupiny GTS do jedného regionálneho operátora, ktorého dokáže jasne rozoznať firemný zákazník aj zákazník z prostredia verejnej správy," vyjadril sa Adam Sawicki, výkonný riaditeľ skupiny GTS.

 Operátori v jednotlivých štátoch budú odteraz používať aktuálne logo GTS. Oranžový pruh v logu je symbolom vychádzajúceho slnka a oranžová farba tiež znamená inovácie. Tmavomodrá farba je veľmi konzervatívna – firemná farba. Pravá horná časť modrého štvorca potom vytvára šípku smerujúcu nahor. Jednotná značka bude posilnená konzistentným „vzhľadom a vyznením“ všetkých marketingových materiálov vrátane dokumentácie, prezentácií a internetových stránok (nové internetové stránky pre jednotlivé štáty budú spustené 1. októbra 2010).

O skupine GTS:

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS) je popredným poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení v štátoch strednej a východnej Európy. V tomto regióne má vybudovanú rozsiahlu optickú sieť so sieťovým prepojením siahajúcim až do okolitých štátov, napríklad do Rakúska, balkánskych a pobaltských štátov, Ruska, Turecka a Ukrajiny. V Českej republike, Poľsku, Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku má spoločnosť GTS hĺbkové metropolitné optické siete, ktoré poskytujú hlasové a dátové služby, IP, MPLS a širokopásmové komunikačné služby pre miestnych firemných zákazníkov a tiež pre telekomunikačné spoločnosti, mobilných operátorov a poskytovateľov obsahu. V rokoch 2005, 2007 a 2009 jej časopis Capacity udelil ocenenie s názvom „Najlepšia veľkoobchodná ponuka v strednej a východnej Európe“. V roku 2009 dosiahli príjmy spoločnosti 384,5 miliónov eur a prevádzkový zisk hodnotu 86 miliónov eur.

Vlastníkom spoločnosti GTS je konzorcium private equity investorov. Toto konzorcium vedú americké spoločnosti Columbia Capital a M/C Venture Partners, ktoré majú rozsiahle skúsenosti v oblasti komunikačných služieb a služieb založených na technológiách, a tiež skupina Innova Capital, popredná skupina v oblasti private equity, ktorá sa zameriava na strednú Európu. Ďalšími členmi konzorcia sú spoločnosti HarbourVest Partners, Oak Investment Partners a Bessemer Venture Partners. Viac informácií nájdete na www.gtsce.com