Pre médiá

Oznam o zmene Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie služby ADSL

S účinnosťou od 5. septembra 2011 sa menia Všeobecné podmienky na poskytovanie služby MAX spoločnosti SWAN, a.s. Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) je zverejnené v sekcii "Na stiahnutie". V prípade, že účastník zmenu neakceptuje, má v zmysle bodu 15.3. VOP možnosť využiť svoje právo, najneskôr však do dňa nadobudnutia účinnosti zmeny VOP.