Pre médiá

Overture a GTS CE otvárajú cestu pre vysokorýchlostný ethernet v strednej Európe

Oceňovaný európsky operátor spolu s lídrom na trhu služieb Carrier Ethernet spolupracujú pri uvedení týchto služieb na trhy piatich krajín súčasne. Bratislava, 11. september 2012 – Overture, popredný dodávateľ služieb a zlúčených sieťových riešení typu Carrier Ethernet pre poskytovateľov služieb a prevádzkovateľov sietí po celom svete, sa stáva partnerom popredného poskytovateľa integrovaných telekomunikačných služieb GTS CE. Cieľom tejto spolupráce je poskytnúť vysokorýchlostnú službu Carrier Ethernet pre maloobchodných aj veľkoobchodných zákazníkov v celej strednej a východnej Európe. Služby GTS budú spustené súčasne v piatich krajinách, vrátane Českej republiky, Maďarska, Slovenska, Rumunska a Poľska.

 “Našim cieľom v GTS je poskytovať zákazníkom bezproblémové služby, ktoré budú rovnako funkčné bez ohľadu na umiestnenie alebo typ prístupovej linky. Pre zabezpečenie jednotnej služby na rôznych  trhoch a s využitím rozličných prístupových technológií sme potrebovali nájsť partnera schopného poskytnúť najlepšie riešenie za prijateľnú cenu," uviedol Ignacio Irurita, technický riaditeľ spoločnosti GTS. “Naše rozhodnutie spolupracovať s Overture sa ukázalo ako veľmi prínosné. Kvalita a spoľahlivosť ich produktov v tejto oblasti je vynikajúca. Zákazníkom sme schopní rýchlejšie a  flexibilnejšie zriaďovať nové služby. Výsledkom je, že počet našich zákazníkov rastie každým dňom.”

Flexibilné a škálovateľné platformy Overture pre služby Carrier Ethernet cez metalické vedenia (Ethernet over Copper, EoC) boli zriadené v približne 130 centrálnych prístupových bodoch v strednej a východnej Európe, tak, aby umožnili poskytovanie služieb pre približne 40.000 koncových zákazníkov na prístupových linkách.

Počnúc najväčšími zákazníkmi, skupina GTS uviedla do prevádzky služby umožňujúce zriaďovať paralelné spojenia až na úrovni 10-gigabitového ethernetu, pričom oblasť pokrytia novými službami sa stále rozširuje. Veľkoobchodným zákazníkom GTS dodáva ethernetové služby cez rozhrania External Network-Network interface  - (E-NNI) a vzájomné prepojenia s operátormi vo Frankfurte a Viedni, s bodmi ukončenia v kľúčových metropolitných oblastiach.    

V roku 2011 bola skupina GTS prvým operátorom v strednej a východnej Európe, ktorý implementoval a získal certifikácie Metro Ethernet Forum (MEF) MEF9 a MEF14, čím sa zvýšila úroveň kvality služieb v rámci vnútorných procesov, ako aj služieb poskytovaných pre zákazníka. Úsilie spoločnosti posilniť a zlepšiť svoju sieťové infraštruktúru v oblasti Carrier Ethernetu je základom jej pokračujúcich úspechov GTS, okrem iných aj prestížneho ocenenia organizácie MEF “Regionálny poskytovateľ služieb roka”.      

“GTS si ako svoju prioritu stanovila osvojiť si inovatívne technológie s cieľom poskytnúť svojim zákazníkom vysokorýchlostnú sieťovú konektivitu najvyššej triedy, a tým jednoznačne potvrdiť pozíciu GTS ako vedúceho poskytovateľa služieb vysokorýchlostného pripojenia v strednej a východnej Európe,” uviedol Jeff Reedy, generálny riaditeľ Overture. “Veľmi sa tešíme, že môžeme spolupracovať s takou dynamickou a inovatívnou spoločnosťou, ako je GTS. Dúfame, že toto tvorivé partnerstvo do budúcnosti ďalej prehĺbime.”

 

O Overture Networks

Overture je popredný dodávateľ v oblasti Carrier Ethernet rozhraní a riešení pre viac ako 450 poskytovateľov služieb a prevádzkovateľov sietí na celom svete. Poskytovaním prístupu do inteligentnejšej siete môžu poskytovatelia služieb využívať Carrier Ethernet pre zvýšenie svojich príjmov a zefektívnenie prevádzkových nákladov s možnosťou využitia vysokokapacitných ethernetových služieb cez ľubovoľné fyzické médium, vrátane optických vlákien, metalických spojení a TDM. Riešenia Overture sú navrhnuté pre spoľahlivé a jednoduché použitie, a zabezpečia zákazníkom schopnosť obstáť v náročných aplikáciách, akými sú cloud computing a mobilné komunikácie, ktoré si vyžadujú veľkú šírku pásma a inteligentnejšie siete. Overture má sídlo v Research Triangle Park, NC, a technologické centrum v meste Richardson, Texas.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke http://www.overturenetworks.com.

 

O spoločnosti GTS:

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS) je popredný telekomunikačný operátor s vlastnou infraštruktúrou pôsobiaci v krajinách strednej a východnej Európy.  GTS v celom regióne vlastní a prevádzkuje rozsiahlu optickú sieť a sieť dátových centier.  V Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku ponúka spoločnosť miestny dosah s vlastnými optickými sieťami a má v ponuke širokú paletu služieb.  Od základných hlasových a dátových služieb až po rozsiahle virtuálne privátne siete a riadené služby dátových centier, spoločnosť GTS využíva vo svojej rozsiahlej sieti najmodernejšie technológie na poskytovanie špičkových zákazníckych riešení.  S bohatou, takmer 20 rokov trvajúcou históriou pôsobenia v strednej a východnej Európe je základným cieľom spoločnosti poskytovať čo najkvalitnejšie služby a čo najvyššiu hodnotu viac ako 40 000 zákazníkom z oblasti verejnej správy, operátorov a firiem.  Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.gtsce.com.