Pre médiá

Organizačné zmeny v skupine GTS Central Europe

Telekomunikačná skupina GTS Central Europe (GTS CE) pokračuje vo svojej stratégii, ktorej cieľom je stať sa regionálnym poskytovateľom služieb pre telekomunikačných operátorov a firemných klientov prostredníctvom rozširovania regionálneho dosahu a medzinárodných kanálov predaja.

Vzhľadom na intenzívnejšie regionálne zameranie vymenuje GTS CE Davisa Amlanda, doterajšieho prvého viceprezidenta, na post riaditeľa pre stratégiu a obchodný rozvoj skupiny. D. Amland túto funkciu oficiálne prevezme koncom roka, ale už teraz sa bude zúčastňovať na strategických rokovaniach na regionálnej úrovni a podporovať generálneho riaditeľa skupiny.

V súvislosti s touto zmenou bude s účinnosťou od januára 2009 na post prvého viceprezidenta a riaditeľa pre regionálny maloobchod a veľkoobchod vymenovaný Artur Ostrowski.

A. Ostrowski prichádza do skupiny GTS CE zo spoločnosti TeliaSonera International Carrier, kde od roku 2000 pôsobil vo viacerých funkciách v oblasti predaja v rôznych európskych krajinách. Naposledy zastával pozíciu viceprezidenta a riaditeľa pre strednú a východnú Európu a Áziu. Artur Ostrowski získal titul magistra v oblasti manažmentu na Varšavskej univerzite a neskôr titul EMBA na Varšavskej technologickej univerzite.

O GTS Central Europe
GTS CE je komplexným poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení pre krajiny strednej a východnej Európy, ktoré ležia medzi Frankfurtom a Istanbulom. GTS CE disponuje rozsiahlou regionálnou infraštruktúrou, kam patrí mnoho plne integrovaných národných a lokálnych mestských sietí a kolokačných zariadení. GTS CE pokračuje v komerčnom aj geografickom rozširovaní vďaka investíciám do siete a stratégii regionálnej konsolidácie. Poskytuje hlasové, dátové, IP (internetový protokol), MPLS a širokopásmové DSL služby pre jednotlivcov a spoločnosti, ako aj služby pre ostatné telekomunikačné spoločnosti, mobilných operátorov a poskytovateľov obsahu, aplikácií a internetových služieb.
Ďalšie informácie nájdete na adrese www.gtsce.com.