Pre médiá

Horalky v cloude

Aj slovenské spoločnosti vedia byť „in“

Najväčší slovenský producent cukroviniek a trvanlivého pečiva I.D.C. Holding, a.s. ročne vyrobí a predá viac ako 30 000 ton výrobkov pri ročnom obrate 88 miliónov eur. Udržanie dlhodobého rastu a súperenie s konkurenciou si vyžaduje systematický prístup pri využívaní informačných technológií. Rázne rozhodnutie padlo v roku 2011.

horalky

Dôsledne podľa stratégie

Základom úspechu je plánovanie, preto vznikla stratégia rozvoja IT na roky  2011-2015. Na začiatku bol projekt konsolidácie, s cieľom určenia návrhu, dodávky a inštalácie  IT  infraštruktúry. Tie museli byť schopné poskytovať dostatočnú výkonnosť a kapacitu pre prevádzku podnikových aplikácií.

Zastaralá komunikačná infraštruktúra založená na vlastnej rádiokomunikačnej sieti zanikla a holding prešiel na primárnu komunikáciu prostredníctvom prenajatých dátových liniek alebo virtuálnych privátnych sietí. Koncepcia novej komunikačnej infraštruktúry priniesla topológiou typu „hviezda“ flexibilitu v pripájaní jednotlivých organizačných zložiek, v ktorých sú inštalované prístupové body rádiokomunikačnej siete. Zmenu komunikačnej infraštruktúry a  vybudovanie MPLS realizovala spoločnosť  SWAN, a.s., takže relokácia IT infraštruktúry do ich dátového centra bola logickým vyústením tejto etapy.

horalky2

Pod strechou SWANu

Cieľom bolo vytvorenie „privátneho cloudu” pre všetky spoločnosti holdingu za účelom centralizovaného poskytovania IT služieb z jedného dátového centra. Prinieslo to zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti kľúčových  aplikácií a modernizáciu komunikačnej infraštruktúry. V rámci projektu bol prijatý koncept riadenia prevádzky IT s podporným informačným systémom na riadenie IT služieb postavenom na open source technológii OTRS::ITSM.

Súčasťou koncepcie komunikačnej infraštruktúry bola aj migrácia z existujúcej telekomunikačnej platformy na VoIP telefóniu. Vďaka tomuto spojeniu je možné dosiahnuť úspory, keďže prevádzkové náklady na VoIP hlasové služby sú z veľkej miery pokryté prevádzkovými nákladmi na potrebnú dátovú infraštruktúru.