Pre médiá

GTS Slovakia s rastúcimi výnosmi za rok 2009

GTS Slovakia zverejnila auditované hospodárske výsledky za rok 2009. Spoločnosť dosiahla v minulom roku celkové výnosy vo výške 34 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje organický nárast o 7 %. Zisk pred započítaním daní, úrokov, odpisov a amortizácie (EBITDA) vzrástol o 13 % na 10 mil. eur. Investičné náklady dosiahli hodnotu 4,4 mil. eur. „V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol rast obratu a zisku v minulom roku o niečo menší,“ skonštatoval Stanislav Molčan, predseda predstavenstva GTS Slovakia. „Ale berúc do úvahy aktuálne stagnujúci celý telekomunikačný trh na Slovensku, naše finančné výsledky sú veľmi uspokojivé,” dodal Molčan.

O spoločnosti GTS Slovakia, a. s.
GTS Slovakia, a. s., je vedúci alternatívny telekomunikačný operátor poskytujúci široký rozsah telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát, hlasu a prístupu na internet najmä pre firemnú klientelu. GTS Slovakia je členom silnej medzinárodnej skupiny GTS Central European Holding B.V., ktorá združuje popredných telekomunikačných operátorov v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Českej republike a na Slovensku.