Pre médiá

GTS rozširuje ponuku serverov Virtuálnym hostingom

GTS Central Europe (GTS), vedúci regionálny poskytovateľ integrovaných telekomunikačných riešení a služieb dátových centier, dnes uvádza novú sadu produktov riešení virtuálnych serverov. Nová produktová rada, nazvaná virtuálny serverový hosting GTS, umožňuje podnikovým zákazníkom presne a dynamicky si vyberať, alokovať a presúvať výpočtové zdroje v požadovanom čase na požadované miesto. Zároveň poskytuje radikálnu zmenu v spôsobe, akým sa výpočtové a úložiskové zdroje implementujú a zaobstarávajú.

Virtuálny hosting GTS je riešenie triedy enterprise, ktoré poskytuje flexibilné a vysoko výkonné výpočtové prostredie. Produkt je založený na modeli infraštruktúra ako služba (IaaS), ktorý umožňuje organizácii outsourcovať vybavenie a údržbu používané na podporu činnosti podniku, vrátane úložného priestoru, hardvéru, serverov a sieťových komponentov.

Ponuka virtuálny hosting GTS umožňuje zákazníkom nakupovať výpočtové jednotky, ktoré vyhovujú aktuálnym požiadavkám zákazníka a ľahko ich škálovať podľa budúcich potrieb – čím sa vyhnú pevným a neflexibilným serverovým jednotkám.

Virtuálny hosting GTS je vhodný pre spoločnosti, ktoré potrebujú výpočtové prostriedky pre:

-      priestory poskytujúce obsah - informačné a zábavné portály,

-      hosting biznis aplikácií - extranety, e-obchod, softvér ako službu,

-      privátne priestory umožňujúce systémy ERP, CRM, intranety,

-      profesionálnu web prítomnosť pri poskytnutí vysokej dostupnosti a výkonu.

S 10-ročnými skúsenosťami v poskytovaní dátových centier a ponúk serverového hostingu garantuje GTS najvyššiu úroveň profesionálnych služieb. Virtuálny hosting GTS je k dispozícii pre zákazníkov celej Strednej a Východnej Európy.

Kľúčové výhody Virtuálneho hostingu GTS:

-              Plne spravované, spoľahlivé a zabezpečené prostredie

-              Servisné operácie vykonávané technickými odborníkmi GTS, ktorí sú k dispozícii na
požiadanie

-              Náklady na vlastníctvo – znížené na minimum, len prevádzkové náklady

-              Jednoduché a rýchle zmeny zo dňa na deň

-              Produktové varianty optimalizované pre typické zákaznícke aplikácie

-              Umožňuje IT tímom zamerať sa na ich kľúčové priority

-              Neprekonateľná flexibilita v prideľovaní zdrojov

-              Zmluvne garantovaná spoľahlivosť a dostupnosť

-              Samoobslužné monitorovanie a kontrola

-              Proces prechodu podporovaný profesionálnymi službami GTS

-              Množstvo doplnkových možností: rozšírené SLA, zálohovanie a ukladanie dát

 

„Množstvo spoločností zasvätí celý IT tím tomu, aby vytvoril a realizoval stratégiu IT vlastnými zdrojmi, pričom zabúdajú, že nejde o ich kľúčovú oblasť podnikania. Sme presvedčení, že outsourcovaním zodpovednosti za server, bezpečnosť a správu môže zákazník postúpiť o krok ďalej a lepšie zamerať zdroje na kľúčové podnikové kompetencie. Virtuálny hosting GTS zahŕňa presunutie správy serverovej infraštruktúry, operačných systémov, databáz a aplikácií do rúk certifikovaných špecialistov GTS. IT tím je oslobodený od časovo náročných softvérových aktualizácií a dennej údržby – veci sa zjednodušia. Vďaka technologickej podpore našich partnerov, medzi ktorých patrí aj VMware, Cisco a NetApp, sme vytvorili úplne nový prístup v serverovej ponuke pre korporátnych zákazníkov zo Strednej a Východnej Európy,“ uviedol Marcin Kotlarski, produktový riaditeľ GTS Group.

 

Virtuálny hosting GTS ponúka dva typy produktov:

-      virtuálny privátny server (VPS) je hotové riešenie, ekvivalent jedného fyzického servera pre menšie podniky,

-      virtuálne hostingové prostredie (VHE) je ekvivalentom privátneho dátového centra tvoreného množstvom zdrojov (výpočtová jednotka + pamäť + úložisko + doplnkové služby), a je riešením, v rámci ktorého môže zákazník vytvoriť množstvo VPS s možnosťou premiestňovania zdrojov medzi nimi. VHE je určené pre veľké podniky a organizácie z verejného sektora.

Služba sa skladá z technológie triedy enterprise od overených infraštruktúrnych partnerov, aby poskytovala maximálne dosiahnuteľnú flexibilitu a kontrolu pri používaní. Úplne redundantná architektúra serverovej platformy eliminuje neočakávané výpadky a v prípade potreby môže kontrolný systém presúvať bežiace aplikácie naprieč bežiacou fyzickou infraštruktúrou, aby umožnila nepretržitú prevádzku najdôležitejších aplikácií.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, zákazníci sú od seba oddelení na viacerých úrovniach za použitia najlepšej dostupnej technológie. V prípade potreby na základe predpisov alebo vnútorných nariadení môže byť v rámci architektúry Virtuálneho hostingu GTS dodané dedikované riešenie. Serverový hosting je poskytovaný v dátových centrách GTS, ktoré spĺňajú najprísnejšie štandardy v odvetví.