Pre médiá

GTS poskytuje Českej národnej banke nové služby

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS), popredný poskytovateľ integrovaných telekomunikačných riešení poskytuje Českej národnej banke (ČNB) nové služby GTS Virtual Hosting (IaaS), založené na technológii cloud. Virtualizačné riešenie ponúka flexibilitu, vysokú dostupnosť služby, garantovanú bezpečnosť a špičkové technické vybavenie. Česká národná banka je centrálna banka v Českej republike a hlavný kontrolný orgán finančného trhu.

“So spoločnosťou GTS spolupracujeme už dlhšie obdobie a služby, ktoré pre nás poskytuje spĺňajú naše požiadavky. Virtualizácia so sebou prináša technologickú nezávislosť prevádzky našich vybraných aplikácií, obzvlášť našej internetovej stránky,” uviedol Vladimír Mojžíšek, riaditeľ sekcie informatiky Českej národnej banky.

“Sme veľmi hrdí na to, že GTS sa spolupodieľa na modernizácii úseku informačných technológií kľúčových inštitúcií akou je Česká národná banka. Sme presvedčení, že jej zamestnanci dôsledne dodržiavajú vysoké štandardy tak svojej práce ako aj  a zabezpečenia informácií, ktoré prechádzajú bankou. Za týmto účelom hľadali systém, ktorý by zdieľal ich hodnoty a pomohol by im vytvoriť modernejšie pracovné prostredie,” uviedol Petr Možíš, riaditeľ obchodnej divízie GTS Česká republika.

GTS uviedla na trh platformu Virtual Hosting v lete 2011. Táto služba predstavuje radikálnu zmenu v spôsobe akým funguje nákup a využívanie výpočtových a dátových úložísk. Nový prístup umožňuje podnikovým zákazníkom vyberať si, alokovať a presúvať počítačové zdroje na základe potrieb, či časových nárokov. Súčasne môžu zákazníci využiť zníženie kapitálových investícií, kratšiu dobu implementácie a predvídateľnejšie náklady na vlastníctvo pre takéto riešenie. Služba je založená na modeli infraštruktúra ako služba (IaaS) a je dostupná pre zákazníkov na celom území Strednej a Východnej Európy. Nedávno spoločnosť GTS doplnila svoje portfólio cloud produktov uvedením dvoch nových produktov – GTS Data Storage a GTS Backup.      

O Českej národnej banke:

Česká národná banka je centrálna banka Českej republiky a kontrolný orgán finančného trhu. Hlavným cieľom CNB je udržiavať cenovú stabilitu. CNB určuje menovú politiku, vydáva bankovky a mince, riadi peňažný obeh, platobný styk a zúčtovanie bánk, vykonáva dohľad nad bankovým sektorom, kapitálovým trhom, poisťovníctvom, penzijným pripoistením, družstevnými záložňami, inštitúciami elektronických peňazí a devízový dohľad, a takisto zabezpečuje ochranu spotrebiteľa.  CNB sídli v Prahe a má pobočky v Plzni, Hradci Králové, Brne, Ostrave, Českých Budejoviciach a v Ústí nad Labem.

O skupine GTS:

Skupina GTS Central Europe (GTS) je popredným poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení v krajinách strednej a východnej Európy. GTS vlastní a prevádzkuje rozsiahlu optickú sieť a dátové centrá pokrývajúce celý región. V Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku ponúka skupina regionálny dosah s podzemnými lokálnymi sieťami a poskytuje tak širokú paletu služieb. Od základných hlasových a dátových služieb až po rozsiahle virtuálne privátne siete a managed služby dátových centier spája skupina GTS najnovšie technológie so svojou rozsiahlou sieťou a poskytuje tak vedúce zákaznícke riešenia v obore. S takmer dvadsaťročnou bohatou históriou fungovania v strednej a východnej Európe je skupina zaviazaná poskytovať hodnotné služby s vynikajúcou kvalitou svojim 40 tisícom zákazníkov z oblasti verejnej správy, operátorom a firmám. Pre viac informácií navštívte prosím www.gtsce.com