Pre médiá

GTS poskytne spoločnosti Tesco služby IP VPN v celom stredoeurópskom regióne

Skupina GTS Central Europe (GTS) informovala, že poskytne svoje IP VPN služby pre celú predajnú sieť Tesco v regióne strednej a východnej Európy. Vzájomná spolupráca týchto firiem sa tak z Českej republiky rozšíri aj do Maďarska, Poľska a na Slovensko a bude pokrývať takmer 1000 predajní.

„Pre spoločnosť Tesco bolo dôležité vybrať si dôveryhodného partnera schopného poskytovať spoľahlivé telekomunikačné služby pre jej predajne v celom regióne strednej a východnej Európy. Na základe referencií a dobrých skúseností so službami spoločnosti GTS v Českej republike sme sa rozhodli rozšíriť našu spoluprácu na celý región,“ uviedol John Herz, riaditeľ oddelenia IT Tesco Stores pre strednú a východnú Európu.

„Objem služieb, ktoré GTS poskytuje spoločnosti Tesco od roku 2005 neustále rástol.  Najskôr to bolo z dôvodu výrazného rastu v Českej republike a teraz nás teší, že spoločnosť Tesco sa rozhodla rozšíriť našu spoluprácu aj do iných krajín, kde pôsobíme. Tesco Stores tým získala jednotné a garantované služby pre celý región. Veríme, že ich dôvera v nás je odrazom našej snahy plniť všetky požiadavky, ktoré na nás kladú,“ uviedol Danny Bottoms, generálny riaditeľ GTS.

V spojitosti s rozširovaním rozsahu služieb poskytovaných spoločnosti Tesco neustále rastie počet predaní, pobočiek a skladov pripojených do regionálnej siete a rýchlym tempom rastie aj objem poskytovaných služieb. V Českej republike Tesco Stores využíva aj dátové centrá spoločnosti GTS. 

Služba IP VPN - virtuálna privátna sieť GTS umožňuje jednoduché a efektívne spojenie všetkých podnikových predajní do jednotnej privátnej siete, čím výrazne znižuje náklady na prevádzku interných podnikových aplikácií využívajúcich sieťovú komunikáciu.  Služba je vhodná pre jednoduché prepojenie lokálnych počítačových sietí s možnosťou kombinovania dátových, hlasových a internetových služieb. 

S pokračujúcim rozširovaním maloobchodnej siete Tesco Stores možno očakávať ďalší postupný nárast objemu služieb poskytovaných v regióne strednej a východnej Európy.  GTS v každej predajni zabezpečuje primárne aj záložné pripojenie a garantuje vysokú úroveň výkonnostných parametrov a spoľahlivosti poskytnutej služby.