Pre médiá

GTS poskytne pre UniCredit služby nového dátového centra

Skupina GTS Central Europe (GTS), popredný poskytovateľ integrovaných telekomunikačných riešení v krajinách strednej a východnej Európy, poskytne pre svojho dlhodobého klienta UniCredit Bank služby nového dátového centra v Českej republike s rozlohou viac ako 60 m2. Skupina UniCredit už dlhodobo využíva služby GTS pre sekundárne umiestnenie jej dát. UniCredit, jedna z najvýznamnejších bánk na českom trhu, sa rozhodla presunúť svoje primárne dátové centrum do GTS a uzavrela dodatočnú zmluvu s prevádzkovateľom, ktorého služby doteraz využívala.

"Všetky ponuky, ktoré sme obdržali, sme dôkladne zvážili. Ponuka predložená spoločnosťou GTS bola pre nás najvýhodnejšia. Navyše máme s GTS skúsenosti a vďaka našej dlhoročnej spolupráci, vieme, že sú schopní poskytovať služby požadovanej kvality za výhodné ceny. Bezpečnosť našich dát je pre nás absolútne rozhodujúca a GTS je schopná poskytnúť nám požadovanú úroveň dodávaných služieb," uviedol Radek Kohútik, UGIS (UniCredit Global Information Services).


V súvislosti so zmenou sídla skupiny UniCredit, bolo nutné presunúť aj jej primárne dátové centrum. Sekundárne dátové centrum sa už nachádzalo v priestoroch GTS, zatiaľ čo primárne centrum sa až do sťahovania nachádzalo v sídle banky, kde ho spracovávala  dcérska spoločnosť Unicredit Bank - UGIS (UniCredit Global Information Services). V rámci zmeny sídla skupiny UniCredit Group, banka sa rozhodla využiť služby spoločnosti GTS pre hosting jej primárneho dátového centra.


GTS ponúka pre Unicredit služby v dátovom centre s rozlohou viac ako 60 m2, ktoré sa nachádza v objekte CE Colo v Prahe. CE Colo je dcérska spoločnosť skupiny GTS so zameraním na poskytovanie služieb neutrálneho dátového centra v regióne strednej a východnej Európy.


GTS momentálne prevádzkuje 14 dátových centier s rozlohou viac ako 13.000 metrov štvorcových s kapacitou výkonu viac ako 28 MW v piatich európskych krajinách (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko).


GTS kladie veľký dôraz na celkovú bezpečnosť (fyzickej aj nefyzickej) a poskytuje špičkové SLA (zmluvy o poskytovaní služieb) pre všetky kľúčové služby vo svojich dátových centrách. Z hľadiska bezpečnosti sú vybavené niekoľkými vrstvami, vrátane obranných parametrov, CCTV, prístupových kariet, čítačiek odtlačkov prstov, klietok a 24/7 stráženej služby. Bezpečnosť je zvýšená vďaka centrálnej automatickej detekcii požiaru, či plynu a protipožiarnemu systému pre ochranu všetkých strategických oblastí v objekte. Aby bolo možné garantovať SLA pre kľúčové služby, ktoré GTS poskytuje, dizajn technickej infraštruktúry je založený na minimálnej konfigurácii N +1 pre chladenie a záložné generátory, a distribúcii 2N UPS ako štandard. To znamená, že v prípade výpadku siete GTS môže podporiť svojich zákazníkov prostredníctvom vlastných dodatočných systémov. Výkonnosť klimatizačného systému, zabezpečenie teploty a vlhkosti je neustále monitorovaná. Neustále je vykonávaný dohľad všetkých technických zložiek v dátovom centre nielen technikmi priamo na mieste, ale rovnako aj prostredníctvom centrálnej operačnej siete NOC.


O UniCredit Bank

UniCredit Bank Česká republika, a.s. pôsobí na českom trhu od 5. novembra 2007. Vznikla integráciou dvoch nezávislých a úspešných bankových subjektov HVB Bank a Živnostenskej banky. UniCredit Bank Česká republika, a.s. je prestížna a rýchlo rastúca banka, ktorá ponúka svojim firemným zákazníkom i súkromným osobám širokú škálu kvalitných produktov. Je to jedna z najvýznamnejších bánk na trhu v oblasti projektového, štruktúrovaného a syndikovaného financovania v oblasti Corporate Finance. UniCredit Bank si vybudovala mimoriadne silnú pozíciu v oblasti akvizičného financovania a radí sa na prvú priečku vo financovaní komerčných nehnuteľností.

Pre viac informácií navštívte http://www.unicreditbank.cz/cz/uvod.html.

O skupine GTS:

Skupina GTS Central Europe (GTS) je popredným poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení v krajinách strednej a východnej Európy. GTS vlastní a prevádzkuje rozsiahlu optickú sieť a dátové centrá pokrývajúce celý región. V Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku a Rumunsku ponúka skupina regionálny dosah s podzemnými lokálnymi sieťami a poskytuje tak širokú paletu služieb. Od základných hlasových a dátových služieb až po rozsiahle virtuálne privátne siete a managed služby dátových centier spája skupina GTS najnovšie technológie so svojou rozsiahlou sieťou a poskytuje tak vedúce zákaznícke riešenia v obore. S takmer dvadsaťročnou bohatou históriou fungovania v strednej a východnej Európe je skupina zaviazaná poskytovať hodnotné služby s vynikajúcou kvalitou svojim 30 tisícom zákazníkov z oblasti verejnej správy, operátorom a firmám. Vlastníkom skupiny GTS je konzorcium vedúcich finančných investorov s rozsiahlymi skúsenosťami v telekomunikačných a technologických oboroch. Pre viac informácií navštívte prosím www.gtsce.com