Pre médiá

GTS Ethernet VPN – Prvá natívna Layer 2 VPN sieť v krajinách strednej a východnej Európy

Spoločnosť GTS Central Europe, ktorá je popredným telekomunikačným operátorom poskytujúcim infraštruktúru a služby dátových stredísk v krajinách Strednej a Východnej Európy oznamuje spustenie novej služby GTS Ethernet VPN (GTS E-VPN). Nová služba je priamou odpoveďou na rastúci dopyt zákazníkov po prenose veľkých objemov dát v rámci svojich sietí. Služba GTS E-VPN, ktorá je poskytovaná na homogénnej ethernetovej platforme GTS, ktorá pokrýva Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Rumunsko, umožní firemným zákazníkom jednoducho a nákladovo efektívne prepojiť viaceré miesta v krajinách strednej a východnej Európy.

Služba GTSEthernet VPN je ideálnym riešením pre spoločnosti, ktoré potrebujú rozšíriť svoje lokálne siete na viacero miest bez výraznejších investičných nákladov. Jednoduchosť a zrozumiteľnosť ethernetovej siete spoločne s výhodami škálovateľnosti a flexibility pri nastavovaní šírky pásma až na 1 Gbps umožňuje spoločnostiam zdokonaliť svoje aktuálne firemné siete pre konvergentné služby prenosu dát, hlasu a videa tým najefektívnejším spôsobom.

Služba je ponúkaná v dvoch alternatívach:

Ethernet Private LAN (EP-LAN) – služba založená na porte, ponúka vysokú úroveň transparentnosti, ktorá umožňuje absolútnu kontrolu všetkých protokolov.

Ethernet Virtual Private LAN(EVP-LAN) – služba založená na porte a sieti VLAN, môže byť nastavená na podporu viacerých EVC na jednom porte.

Spoločnosť GTSoznámila spustenie svojich ethernetových služieb už v júni 2010 predstavením služby GTS Ethernet Line, ktorá umožňuje priame spojenie dvoch uzlov (point-to-point) alebo jedného a viacerých uzlov (point-to-multipoint). Táto služba je vhodná pre aplikáciu zálohovania dátových stredísk alebo pre internetové pripojenie. Služba GTSEthernet VPN je ideálna na vytvorenie virtuálnych privátnych sietí s úplne sieťovanou topológiou (any-to-any). Spoločnosť GTS je jedným z prvých operátorov, ktorý ponúka zjednotenú kombináciu koncových ethernetových riešení pre krajiny strednej a východnej Európy.

„Riešenia GTS Ethernet VPN sú dokonalou alternatívou k IP VPN, pretože ponúkajú výhody ako napríklad menšie oneskorenie a vyššie hodnoty šírky pásma. S pomocou vlastnej 17 tisíc kilometrov dlhej optickej siete ponúkame svojim obchodným partnerom široké sieťové geografické pokrytie, ktoré v krajinách strednej a východnej Európy nemá konkurenciu. Vďaka našim dlhodobým partnerstvám dokážeme poskytnúť rovnakú kvalitu ethernetových služieb aj mimo krajín, v ktorých má spoločnosť GTS vybudovanú pevnú pozíciu, vrátane pobaltských krajín, balkánskych štátov, Turecka a Ukrajiny,“ vyjadril sa Ignacio Irurita, technický riaditeľ spoločnosti GTS.

Služba je kombinovaná s mnohými prístupovými technológiami, vrátane optických sietí, bezdrôtovej siete a prístupovej siete EFM (Ethernet in the First Mile), a tiež s rôznymi alternatívami úrovne poskytovanej služby (SLA) a monitorovania výkonu, čím sa stáva tým najvhodnejším riešením pre metro a WAN aplikácie prenosu dát.