Pre médiá

GTS Central Europe zintenzívňuje aktivity v oblasti poskytovania štandardizovaných ethernetových služieb firemným zákazníkom

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS) popredný telekomunikačný operátor s vlastnou infraštruktúrou a poskytovateľ služieb dátových centier v strednej a východnej Európe (CEE) informovala, že ako prvý poskytovateľ služieb v regióne CEE sa stala členom združenia Metro Ethernet Forum (MEF). Získaním členstva v tomto združení a certifikátov MEF sa GTS snaží zdôrazniť význam a rastúci potenciál ethernetových služieb pre firemných zákazníkov.

Vzhľadom na rastúci záujem o náročné širokopásmové aplikácie vníma spoločnosť GTS sieť Ethernet ako najvhodnejšie riešenie pre všetkých firemných zákazníkov a veľkoobchodných partnerov. Členstvo v združení MEF dáva zákazníkom spoločnosti GTS záruku, že portfólio jej služieb založených na sieti Ethernet spĺňa najvyššie štandardy telekomunikačného priemyslu. GTS vníma členstvo v združení MEF ako kľúčovú súčasť svojej stratégie poskytovať zákazníkom v regióne CEE bezkonkurenčné služby. GTS sa snaží zákazníkom prinášať maximálnu hodnotu: jednoducho prispôsobiteľné riešenia a istotu, ktorú ponúka certifikovaná a štandardizovaná technológia.

Je pre nás cťou, že môžeme spolupracovať so špičkovými svetovými firmami z našej branže na vytváraní špecifikácií interoperability, ktoré zabezpečia, aby lokálni aj globálni poskytovatelia mohli zavádzať vo svojich sieťach služby rôznych výrobcov,“ uviedol Ignacio Irutita, technický riaditeľ spoločnosti GTS Central Europe, a zároveň dodal: „spoločnosť GTS vybudovala prvú komplexnú ethernetovú platformu pokrývajúcu viacero krajín, vrátane Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska a Rumunska. Čoskoro spustíme proces certifikácie ethernetových služieb GTS prostredníctvom MEF, pretože veríme, že to značne zvýši našu konkurencieschopnosť a umožní nám zostať vždy o krok pred požiadavkami zákazníkov.

Služby vyhovujúce požiadavkám združenia MEF, ako napr. Ethernet Line, ponúkajú bezkonkurenčné nové výhody, vrátane výraznej úspory celkových prevádzkových nákladov, jedinečnej škálovateľnosti, flexibilnej kvality služieb a vysokej spoľahlivosti.

Združenie MEF je globálnou neziskovou organizáciou, ktorej základným cieľom je urýchľovať zavádzanie sietí Ethernet ako preferovaného riešenia pre siete a služby. Organizácia združuje viac ako 175 poskytovateľov služieb, výrobcov zariadení a testovacích organizácií. MEF vyvíja ethernetové služby a technické špecifikácie, podporuje jednoduchšiu spoluprácu medzi rôznymi systémami a definuje štandardy používané pri nasadzovaní riešení.

Prezident MEF, Nan Chen, k tomu uviedol: „Spoločnosť GTS rozšírila rady poskytovateľov ethernetových služieb, ktorí sa v poslednej dobe stali členmi nášho združenia. Poskytovatelia služieb hľadajú spôsoby ako uspokojiť rastúce požiadavky svojich zákazníkov na šírku pásma a prenosovú kapacitu sietí pri súčasnom znižovaní investičných a prevádzkových nákladov – a práve sieť Carrier Ethernet sa ponúka ako overené riešenie.“

Portfólio ethernetových služieb spoločnosti GTS sa neustále vyvíja v súlade so smernicami a odporúčaniami združenia MEF. Súčasne s rastom počtu aplikácií vyžadujúcich vysokorýchlostné dátové pripojenia GTS vylepšuje ponuku svojich služieb aby dokázala uspokojiť očakávania zákazníkov. GTS v súčasnosti ponúka homogénne portfólio ethernetových produktov, vďaka čomu dokáže bez problémov zabezpečiť pre zákazníkov prenos dôležitých obchodných údajov, hlasu a videa pomocou bežných vysokorýchlostných sietí WAN, prepojenie dátových centier aj vyhradený širokopásmový prístup do siete Internet.

Portfólio ethernetových služieb GTS zahŕňa: GTS Ethernet Line – pre aplikácie typu bod - bod alebo bod – skupina bodov, GTS Ethernet VPN pre aplikácie typu skupina bodov - skupina bodov, Ethernet Media Line pre distribúciu médií a zasielanie príspevkov a GTS Ethernet NNI pre prepojenie prostredníctvom siete Carrier Ethernet.