Pre médiá

GTS Central Europe vybuduje dátovú sieť pre Ministerstvo spravodlivosti v Poľsku

Spoločnosť GTS Central Europe informovala, že sa stala víťazom výberového konania na vybudovanie rozsiahlej siete, ktoré vyhlásilo poľské Ministerstvo spravodlivosti. Zmluva v hodnote 6 miliónov eur bola podpísaná na 3 roky od dátumu uvedenia služby do prevádzky.

GTS Poľsko vybuduje od základov zabezpečenú privátnu IP VPN sieť. Bude slúžiť na prepojenie subjektov, ktoré podliehajú poľskému Ministerstvu spravodlivosti a nachádzajú sa v Poľsku. Projekt je strategicky dôležitý pre zabezpečenie riadneho toku informácií medzi 483 stanovišťami justičných inštitúcií. Vďaka službám poskytovaným spoločnosťou GTS poklesnú telekomunikačné náklady ministerstva hradené zo štátnej pokladnice, t.j. z prostriedkov daňových poplatníkov.

Nová sieť bude zahŕňať:

·         súčasti obsluhujúce centrálne súdne registre,

·         strediská správy informácií (IMC),

·         systém na správu účtovníctva a ľudských zdrojov (ERP),

·         centrálnu aplikáciu SAWA a

·         systém na ukladanie audiovizuálnych záznamov zo súdnych pojednávaní.

GTS okrem toho vybuduje prepojenie medzi:

·         centrálnymi prenosovými strediskami Ministerstva spravodlivosti a VPN sieťami súdov,

·         ako aj medzi odvolacími súdmi, okresnými a krajskými súdmi a organizačnými jednotkami Ministerstva spravodlivosti.

V poslednej dobe sa nám darí získavať zákazníkov vo verejnom sektore, čo je v súlade so stratégiou dlhodobého rozvoja našej spoločnosti. Ako firma si uvedomujeme rozsah tohto projektu, zároveň sme však plne pripravení ho realizovať vďaka našim bohatým skúsenostiam a možnostiam budovania rozsiahlych sietí v národnom aj miestnom meradle. Ako súčasť skupiny GTS Central Europe dokážeme ponúkať cenovo výhodné riešenia. Dôraz kladieme na kvalitu a úsporu nákladov - kritériá, ktoré sú obzvlášť dôležité pre subjekty verejného sektora“ , uviedol Piotr Sieluk, Generálny riaditeľ GTS Poľsko.

Nová sieť bude vybudovaná pomocou IP technológie a bude vykazovať omnoho lepšie parametre ako predchádzajúce riešenie, ktoré kompletne nahradia technológie inštalované spoločnosťou GTS.

Do dva a pol mesiaca trvajúceho výberového konania sa zapojili aj nasledujúce veľké telekomunikačné spoločnosti: konzorciá TP S.A. - Exatel S.A. a ATM S.A. - ATM SI S.A.,
ako aj Netia S.A.