Pre médiá

GTS Central Europe uvádza GTS Media Line – nové riešenie distribúcie a odosielania médií

GTS Central Europe (GTS), popredný telekomunikačný operátor s vlastnou infraštruktúrou a poskytovateľ služieb dátových centier v strednej a východnej Európe dnes predstavil nové profesionálne riešenie pre distribúciu médií. Tento nový produkt pod názvom GTS Media Line poskytuje prostredie optimalizované pre prenos najrôznejších formátov médií vrátane HDTV, pričom spĺňa špecifické požiadavky mediálneho priemyslu. Medzi takéto požiadavky patrí napr. použitie štandardizovaných mediálnych rozhraní a bezstratová redundancia. Spoločnosť GTS štandardne poskytuje svoj vlastný systém správy celého riešenia s garantovanými parametrami služby. Službu možno nastaviť pre stále aj občasné použitie.

„Mediálny priemysel sa rýchlo mení a nové trendy ako digitalizácia, nové digitálne formáty, vrátane videa vo vysokom rozlíšení a 3D videa, nové produkčné techniky a rastúca popularita distribúcie médií prostredníctvom pozemných širokopásmových pripojení sa nutne odrážajú na vývoji našich nových služieb,“ uviedol Miloš Mastník, viceprezident GTS pre marketing.„Vďaka novým a neustále sa rozširujúcim potrebám prenosu obsahu s vysokým rozlíšením stoja pred mediálnym priemyslom nové výzvy v podobe rastúcich nárokov na kvalitný prenos veľkého množstva údajov. Prenos obsahu s vysokým rozlíšením vyžaduje minimálne dvojnásobnú šírku pásma oproti distribúcii štandardných televíznych programov. Kvalita mediálnych tokov, značná flexibilita šírky pásma a stabilita prenosu sú základnými prínosmi nášho nového riešenia. Zároveň sú to aj základné kritériá na zabezpečenie kvality médií. V oblasti prenosu médií sme zaregistrovali výrazný posun od satelitného k pozemnému prenosu. Produkt GTS Media Line bol vytvorený na mieru podľa požiadaviek mediálneho priemyslu v dobe rýchleho rozvoja vysokého rozlíšenia.“

Služba GTS Media Line je určená pre použitie v rôznych situáciách. Jedným z najbežnejších spôsobov použitia služby je zabezpečenie prenosu mediálneho obsahu od prispievateľov k vysielateľom s miestnym, štátnym alebo medzinárodným dosahom. Na úrovni prispievateľov možno službu použiť na prepojenie produkčných priestorov so štúdiami alebo produkčnými spoločnosťami a na prepojenie televíznych štúdií. Iným spôsobom využitia je prepojenie televíznych štúdií so športovými štadiónmi, koncertnými halami alebo inými lokalitami, kde prebiehajú špecifické jednorazové podujatia.

Služba ja založená na sieti Ethernet a reaguje na špecifické požiadavky mediálneho priemyslu na úrovni zákazníka aj chrbticovej siete. Používa štandardizované mediálne rozhrania, podporuje širokú paletu formátov (SD, HD, komprimovaný aj nekomprimovaný obsah) ponúka flexibilnú šírku pásma od 2Mbps do 10Gbps, voliteľnú bezstratovú redundanciu a garantované parametre na základe zmlúv o úrovni služieb. O prevádzku produktu GTS Media Line sa stará profesionálny tím pracovníkov spoločnosti GTS, ktorí vám radi poradia pri vytváraní individuálnych riešení.

Chrbticová sieť spoločnosti GTS ponúka jej zákazníkom bezkonkurenčnú prenosovú kapacitu a vynikajúci geografický záber v regióne strednej Európy, vrátane Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska. V ostatných krajinách je služba GTS Media Line poskytovaná v spolupráci s vybranými partnermi skupiny GTS.