Pre médiá

GTS Central Europe ukončila akvizíciu firmy Interware

GTS Central Europe, popredný telekomunikačný operátor s vlastnou infraštruktúrou, poskytovateľ služieb dátových centier v strednej a východnej Európe a materská spoločnosť firmy GTS Hungary, ukončila akvizíciu firmy Interware a v priebehu nasledujúcich troch mesiacov plánuje investovať 550 000 Eur do rozšírenia nadobudnutého dátového centra na ulici Victora Huga v Budapešti. Kombinácia dátových stredísk spoločností Interware a GTS Hungary vytvorí z GTS Hungary najväčšieho poskytovateľa dátových centier na trhu.

GTS Central Europe podpísala zmluvu o akvizícii 100% podielu vo firme Interware 10. júna 2010. Zmluvné strany nezverejnili žiadne podrobnosti tejto finančnej transakcie. Transakcia bola dokončená 1. októbra 2010, kedy došlo k jej schváleniu maďarským protimonopolným úradom.

Spoločnosť Interware vstúpila do povedomia maďarskej verejnosti ako popredný alternatívny telekomunikačný operátor, ktorý na trhu pôsobil od roku 1998 a ponúkal služby hosťovania serverov, kolokácie a prenosu hlasu cez Internet a pevné linky a primárnym zameraním na podnikových zákazníkov. Spoločnosť prevádzkuje dve dátové centrá v Budapešti s celkovou plochou 1 075 štvorcových metrov.

Spoločnosť Interware bude zlúčená s GTS Hungary, čím vznikne firma s ročnými výnosmi presahujúcimi 62 miliónov Eur a dátovými centrami s celkovou plochou viac ako 1 600 štvorcových metrov.

V dátovom centre na ulici Victora Huga, ktoré GTS Hungary získala v rámci akvizície, dôjde k rozšíreniu priestoru na kolokácie a posilneniu napájania. Hodnota tejto investície sa odhaduje na 550 000 Eur a zabezpečí postupné rozširovanie priestoru a služieb pre našich zákazníkov.

Akvizícia spoločnosti Interware je v súlade so stratégiou skupiny GTSv oblasti dátových centier v strednej Európe. Vzhľadom na rastúci dopyt po službách dátových centier skupina GTSinformovala o svojich plánoch rozširovania už v marci 2010. V lete 2010 rozšírila svoje dátové centrá v Poľsku o 500 štvorcových metrov a zároveň otvorila nové zariadenie s plochou 700 štvorcových metrov v Prahe. Okrem prírastku v podobe maďarskej spoločnosti Interware skupina GTSv poslednej dobe ukončila aj akvizície rumunského operátora Datek a slovenského Dial Telecom, ktoré sa stali dôležitými krokmi na ceste k dosiahnutiu tohto strategického cieľa.

V súčasnosti skupina GTSv Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku prevádzkuje celkovo desať dátových centier s celkovou plochou viac ako 8 000 štvorcových metrov pre viac ako 10 000 serverov, čo z nej robí najväčšieho poskytovateľa dátových centier v regióne strednej a východnej Európy.

„Neustále sa usilujeme o napĺňanie požiadaviek našich zákazníkov a som presvedčený, že ocenia náš ambiciózny plán stať sa vedúcim poskytovateľom služieb dátových centier v regióne,“ povedal Adam Sawicki, výkonný riaditeľ skupiny v spoločnosti GTS Central Europe. „Akvizícia spoločnosti Interware ďalej posilňuje pozíciu skupiny GTS na maďarskom aj regionálnom trhu telekomunikačných operátorov,“ dodal.

 

 

 

 

O skupine GTS:

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS) je vedúcim poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení v krajinách strednej a východnej Európy. GTS vlastní rozsiahlu optickú sieť v rámci celého regiónu CEE, pričom jej vetvy siahajú aj do susediacich pobaltských štátov, Rakúska, Ruska, Turecka a na Ukrajinu.  V krajinách regiónu CEE, t.j. Českej Republike, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku vlastní spoločnosť GTS rozsiahle mestské siete poskytujúce hlasové, dátové, IP, MPLS a širokopásmové služby pre podnikových zákazníkov ako aj poskytovateľov telekomunikačných služieb, mobilných operátorov a poskytovateľov obsahu. GTS CE bola časopisom Capacity opakovane ocenená ako spoločnosť s najlepšou ponukou veľkoobchodných služieb v regióne strednej a východnej Európy v rokoch 2005, 2007 a 2009. V roku 2009 dosiahla spoločnosť GTS  výnosy vo výške 384,5 milióna Eur a zisk EBITDA vo výške 86 miliónov Eur.

Spoločnosť GTS je vlastnená konzorciom súkromných investorov na čele s firmami Columbia Capital a M/C Venture Partners. Jedná sa o investorov sídliacich v Spojených štátoch, ktorí majú rozsiahle skúsenosti  s investovaním v sektoroch telekomunikácií a technologických služieb. Ďalšími partnermi sú skupina Innova Capital – jeden z najväčších súkromných investorov v oblasti strednej Európy, HarbourVest Partners, Oak Investment Partners a Bessemer Venture Partners. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.gtsce.com.

 

O GTS Hungary

GTS Hungary Távközlési Kft. (predtým: GTS DataNet Telecommunications Company Plc.) je najväčším alternatívnym poskytovateľom telekomunikačných služieb v Maďarsku ponúkajúcim množstvo telefónnych, internetových a dátových služieb v celej krajine, a prostredníctvom svojej materskej spoločnosti GTS Central Europe aj v celom regióne strednej Európy. 

Portfólio produktov ponúkaných spoločnosťou GTS Hungary siaha od tradičných telefónnych liniek ISDN, cez ADSL internet a pevné linky, hosťovanie serverov a kolokačné služby až po špičkové ethernetové a IP VPN riešenia poskytované v medzinárodnom meradle, vďaka ktorým dokáže uspokojiť potreby domácich používateľov, rovnako ako malých a stredných podnikov, veľkých firiem a medzinárodných korporácií.