Pre médiá

Dátové centrum PERPETUUS sa rozrástlo o nové diskové pole

PERPETUUS patrí k najmodernejším dátovým centrám na Slovensku a poskytuje škálu Cloud computing služieb v privátnych, vo verejných a v hybridných cloudoch. Poskytované služby dokážu zefektívniť IT prevádzku serverovej a storage infraštruktúry (IaaS služby), vývojárom softvéru ponúkajú kvalitnú platformu na vývoj a prevádzkovanie vyvinutých riešení (PaaS služby) a firmám sprostredkovávajú softvér, ktorý je možné hneď využívať, ako službu (SaaS).

Pridanie ďalšieho rýchleho diskového poľa do portfólia dátového centra je súčasťou neustáleho skvalitňovania služieb DC PERPETUUS. Nové diskové pole je určené hlavne pre databázové systémy a aplikačné servery.

„Požiadavky našich zákazníkov neustále rastú. Portfólio DC PERPETUUS sme rozšírili o nové diskové pole, ktoré nám umožňuje reagovať na potreby klientov a poskytovať kvalitnejšie služby,“ povedal Milan Dúbrava, produktový manažér zo spoločnosti SWAN.

Dátové centrum PERPETUUS a jeho služby prevádzkuje od roku 2009 spoločnosť CNC, a.s., v spolupráci so sesterskou spoločnosťou, telekomunikačným operátorom SWAN. PERPETUUS je prvé dátové centrum na Slovensku, ktoré bolo postavené v štandarde TIER III a ponúka dostupnosť služieb 99,982% s redundanciu n+1 pre všetky technológie. Služby dátového centra využívajú zákazníci z rôznych sfér hospodárstva s rôznymi a náročnými požiadavkami. DC PERPETUUS im zabezpečuje vysokú úroveň a veľký rozsah požadovaných služieb. 

Viac informácií o dátovom centre Perpetuus