Pre médiá

BENESTRA získala certifikáciu Cisco Powered pre Cloud

Spoločnosť BENESTRA získala prestížnu certifikáciu Cisco Cloud and Managed Services Advanced a zároveň aj unikátny status Cisco Powered® pre službu Virtual Datacenter.

Potvrdila tak svoju pozíciu na slovenskom trhu v oblasti poskytovania cloudových a manažovaných služieb. Partnerstvo so svetovými hráčmi ako sú Cisco, NetApp a VMware je kľúčové pri zabezpečovaní služieb v B2B segmente.


Štatút Cisco Powered® definuje štandardy v oblasti manažovaných služieb a cloudových riešení. Využíva v praxi overené architektúry a vysokú bezpečnosť pre zníženie rizík spojených s komplexnými technologickými službami. Aby bolo možné zákazníkom zaručiť 100% redundanciu, podporu 24/7, najvyššiu možnú bezpečnosť a vysokú kvalitu, riešenia musia pred samotným získaním štatútu Cisco Powered® prejsť náročným certifikačným procesom a auditom.

Na úspešnej certifikácii, ktorá sa uskutočnila v priebehu apríla, sa podieľali odborní pracovníci z rôznych oddelení spoločnosti BENESTRA – technici, projektoví inžinieri, hotline a NOC manažéri a produktoví manažéri. “Celý process certifikácie nie je len o získaní preukázateľnej podpory zo strany dodávateľa, ale aj o úprave procesov súvisiacich s cloudovými službami a o celkovom vnímaní predaja cloudových služieb”, vyzdvihol hlavné prínosy certifikácie Martin Piovár, ktorý projektovo zastrešoval celý proces.

Viac informácii o službe Virtual Datacenter.