Pre médiá

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS), popredný poskytovateľ integrovaných telekomunikačných riešení poskytuje Českej národnej banke (ČNB) nové služby GTS Virtual Hosting (IaaS), založené na technológii cloud. Virtualizačné riešenie ponúka flexibilitu, vysokú dostupnosť služby, garantovanú bezpečnosť a špičkové technické vybavenie. Česká národná banka je centrálna banka v Českej republike a hlavný kontrolný orgán finančného trhu.

Čítať viac

Skupina GTS Central Europe (GTS), popredný poskytovateľ integrovaných telekomunikačných riešení a služieb dátových centier v krajinách strednej a východnej Európy rozšíril svoju optickú sieť do Chorvátska. Cieľom investície je podporiť rast medzinárodnej siete GTS v rámci balkánskeho regiónu a nadviazať na predošlé stavby optických sietí na území Srbska a Slovinska.

Čítať viac

Skupina GTS Central Europe (GTS), popredný poskytovateľ integrovaných telekomunikačných riešení v krajinách strednej a východnej Európy, poskytne pre svojho dlhodobého klienta UniCredit Bank služby nového dátového centra v Českej republike s rozlohou viac ako 60 m2.

Čítať viac