Pre médiá

Adam Sawicki odchádza z GTS Central Europe

Dnes, keď skupina GTS začína svoju novú etapu rozvoja, končí sa trojročná spolupráca medzi pánom Adamom Sawickim a GTS Central Europe. Pán Adam Sawicki stál na čele GTS CE počas kľúčového obdobia jej rozvoja, kedy bola prijatá spoločná regionálna stratégia pre strednú a východnú Európu (CEE) a pozornosť spoločnosti sa zamerala na sektor B2B. Pre skupinu GTS to bola v mnohých smeroch skutočne prevratná etapa. Funkciu výkonného riaditeľa skupiny prevezme pán Danny Bottoms.

Počas pôsobenia pána Adama Sawického vo funkcii výkonného riaditeľa sa pôsobenie skupiny GTS v rámci regiónu strednej a východnej Európy (CEE) významne rozšírilo vďaka zvýšenej efektivite jednotlivých obchodných divízií, ako aj v dôsledku dobre naplánovaných akvizícií. V rokoch 2008-2009 prebehla reštrukturalizácia a reorganizácia spoločnosti operátora. V roku 2010 uskutočnila skupina GTS tri úspešné akvizície v rámci regiónu, čím si posilnila svoju pozíciu lídra. Rok 2011 sa začal ďalšou akvizíciou a vytvorením novej samostatnej spoločnosti v rámci skupiny GTS - CE Colo. CE Colo je prvou spoločnosťou dátových centier, ktorá pokrýva región CEE.

Napriek rozsiahlej hospodárskej kríze zanecháva pán Adam Sawicki spoločnosť vo výbornom finančnom stave. Pod jeho vedením sa úroveň cash flow a prevádzkového zisku skupiny GTS každoročne zvyšovala.

„Adam Sawicki uskutočnil reorganizáciu skupiny, ktorá jej umožnila dosahovať úrovne ziskov a príjmov, ktoré radia GTS CE medzi vedúcich hráčov na telekomunikačnom trhu. Úspešne previedol GTS obdobím recesie a stratégiu prijatú ešte pred krízou v roku 2007 nielenže realizoval, ale jej predpokladané výsledky dokonca prekonal. Vďaka tomu sa prevádzkový zisk spoločnosti počas týchto troch rokov zvýšil takmer o tretinu,“ uviedol pán Krzysztof Krawczyk, generálny partner Innova Capital, private equity fondu, a spoluvlastník skupiny GTS CE.

Pred tým, než pôsobil na tejto pozícii v rámci skupiny GTS, bol pán Adam Sawicki zakladateľom a mnohé roky tiež výkonným riaditeľom poľskej pobočky spoločnosti TeliaSonera. Zároveň zastával aj funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti TeliaSonera UK v Londýne. Bol členom manažmentu spoločnosti TeliaSonera Wholesale (skupina TeliaSonera AB). Je absolventom Ekonomickej fakulty Štokholmskej univerzity, zapojil sa do špecializovaných programov pre riadiacich pracovníkov Obchodnej fakulty Harvardskej univerzity a Stanfordskej univerzity, ako aj obchodných škôl IMD a INSEAD.

Funkciu výkonného riaditeľa po ňom prevezme pán Danny Bottoms, ktorý do skupiny GTS prichádza zo spoločnosti Cavalier Telephone, ktorá úspešne pôsobí na východe USA. Viedol ju vo funkcii prezidenta a výkonného riaditeľa viac ako dva roky, až kým ju v roku 2010 kúpila spoločnosť PAETEC. Pred pôsobením v spoločnosti Cavalier pracoval pán Danny Bottoms ako prevádzkový riaditeľ v Showtime Arabia, ktorá je súkromnou televíznou spoločnosťou pokrývajúcou región stredného východu a severnej Afriky so sídlom v Dubaji. Viac než 5 rokov bol prezidentom a výkonným riaditeľom spoločnosti OnFiber Communications, ktorú neskôr kúpila spoločnosť Qwest Communications. Pán Danny Bottoms má 20-ročné skúsenosti v oblasti telekomunikačného a mediálneho priemyslu a zastával riadiace funkcie v spoločnostiach MasTec, Qwest a MCI. Titul bakalára z oblasti chemických technológií získal na Univerzite v Iowe v USA.