Zobraziť:

Vedenie spoločnosti SWAN, a.s.

Roman Vavrík, Generálny riaditeľ

Ing. Roman VavríkV roku 2007 nastúpil ako konzultant stratégie do spoločnosti Slovak Telekom, kde sa o tri roky neskôr stal vedúcim korporátnej stratégie a ako poradca výkonného manažmentu pracoval na kľúčových celofiremných projektoch vrátane akvizícií firiem. Od 2012 bol vedúcim marketingového oddelenia pre B2B segment, kde zodpovedal za riadenie marketingových aktivít pre korporátnych zákazníkov a za vývoj nových produktov a rozvoj nového biznisu pre B2B segment, vrátane riadenia kľúčových projektov v oblasti ICT, Cloud a M2M služieb. V roku 2014 nastúpil ako riaditeľ marketingu a predaja v dcérskej spoločnosti DIGI Slovakia, v ktorej ako člen výkonného manažmentu zodpovedal za obchodné výsledky, definovanie a implementáciu obchodnej stratégie v oblasti rezidenčných služieb. V SWANe pôsobil ako poradca predstavenstva a vo februári 2019 bol menovaný za generálneho riaditeľa.

Michal Kemeník, Finančný riaditeľ

Do telco sektoru vstúpil v spoločnosti eTel Slovensko vybudovaním oddelenia služieb zákazníkom a vedením technického úseku pre DSL a niektoré hlasové služby. Neskôr ako Customer Service Director prevzal ďalšie zodpovednosti za návrh, implementáciu a prevádzku CRM a fakturačného systému. Od roku 2008 sa v Dial Telecome podieľal na integrácii akvirovanej spoločnosti eTel Slovensko a od roku 2009 v pozícii Chief Operations Officer zastrešoval plnenie úloh technického oddelenia a zákazníckeho hotline. Po akvizícii Dial Telecomu spoločnosťou GTS Slovakia v roku 2010 nastúpil do pozície IT Director. V tejto roli skonsolidoval architektúru aplikácií pre podporu obchodných a prevádzkových aktivít a  so svojím tímom transformoval oddelenie na modernú IT organizáciu orientovanú na poskytovanie interných IT služieb zameraných na dodávanie hodnoty pre biznis.

Lukáš Koller, Riaditeľ Divízie korporátneho predaja

Pred nástupom do spoločnosti GTS Slovakia v roku 2001, pôsobil v rokoch 1999 až 2001 ako broker pre holandského obchodníka s cennými papiermi na Slovensku a v zahraničí. V spoločnosti GTS Slovakia začal pôsobenie na pozícii Key Account Manager v čase, keď spoločnosť začínala s predajom služieb korporátnym zákazníkom. Od roku 2009 viedol oddelenie korporátneho predaja a od roku 2013 aj ďalšie oddelenia priameho predaja. Vo februári 2015 sa stal Obchodným riaditeľom spoločnosti BENESTRA a vo SWANe je zodpovedný za B2B a Wholesale obchodne aktivity spoločnosti. Súčasne je od mája 2018 členom dozornej rady SWAN, a.s.

Jaroslav Ferianec, Riaditeľ Divízie verejnej správy a regionálneho predaja

Mgr. Jaroslav FerianecV roku 1994 absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor matematika – biológia. Svoju kariéru v oblasti telekomunikácií začal v spoločnosti EuroTel Bratislava, kde pracoval v rokoch 1998 až 2005 na útvare predaja dátových služieb. Od roku 2001 pracoval na pozícii Vedúci oddelenia predaja dátových služieb. Do spoločnosti SWAN, a.s. prišiel v roku 2005. Po úspešných akvizíciách spoločností PosTel, a.s., Bentel, a.s., GlobalTel, a.s. a Euroweb, a.s. sa stal v roku 2007 Obchodným a marketingovým riaditeľom spoločnosti SWAN.

Ján Mrva, Riaditeľ Divízie rezidenčného predaja

Po štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, pôsobil v oblasti obchodu. V roku 2005 nastúpil na pozíciu Key Account Manager v spoločnosti Euroweb a odvtedy sa venuje oblasti telekomunikácií. Po akvizícii spoločnosti Euroweb začal pracovať v spoločnosti SWAN na pozícii obchodníka rezidenčného predaja. Neskôr sa stal Vedúcim oddelenia rezidenčného predaja a od roku 2017 pôsobí ako Obchodný riaditeľ spoločnosti SWAN, kde je jeho primárnou úlohou rozvoj predajných kanálov pre fixné a mobilné rezidenčné služby.

Juraj Lechner, poverený vedením Technickej divízie

Juraj LechnerPôsobenie v oblasti telekomunikácií začal v spoločnosti Slovak Telekom na technickej divízii, od roku 2003 pôsobil v spoločnosti Dial Telecom kde zodpovedal za dátové služby, optickú a SDH infraštruktúru na pozícii Data services manager, od roku 2007 ako Chief technical officer a člen dozornej rady spoločnosti. Po akvizícii Dial Telecomu spoločnosťou GTS Slovakia, neskôr BENESTRA v roku 2010 pôsobil v tíme service delivery, neskôr na pozícii Service delivery manager a momentálne je poverený vedením Technickej divízie v spoločnosti SWAN.

Augustín Revák, Riaditeľ Divízie stratégie a rozvoja

Svoje pôsobenie v Telco sektore zahájil v spoločnosti eTel Slovensko už počas štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, špecializácia elektronika a telekomunikačné systémy. Po absolvovaní univerzity v roku 2003 nastúpil do spoločnosti GTS Slovakia na pozíciu Project Manager. Od roku 2006 viedol Projektové oddelenie, ktoré sa zaoberalo návrhom a realizáciou zákazníckych pripojení a zastrešovalo konsolidáciu sietí jednotlivých akvirovaných spoločností. V roku 2009 sa záber oddelenia rozšíril aj na starostlivosť o komunikáciu s dodávateľmi, návrh chrbticovej siete a zákazníckych riešení. Vo februári 2015 sa stal Technickým riaditeľom spoločnosti BENESTRA.

Róbert Plonka, Riaditeľ Divízie zákazníckej starostlivosti

Po štúdiu na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, začal v roku 2000 kariéru v oblasti zákazníckeho servisu na oddelení Call Centra a technickej podpory v spoločnosti Nextra, s.r.o. Podieľal sa na realizácii a vedení časti projektu centralizácie medzinárodných Call Centier Nextry do Bratislavy za účelom poskytovania multijazyčnej podpory zákazníkom. V rokoch 2006 až 2013 pôsobil na pozícii Customer Service Manager, kedy participoval na projekte implementácie nového CRM systému a tiež vybudoval oddelenie pre spracovanie reklamácií a riadenie retencie zákazníkov. Od roku 2013 pôsobí na pozícií Riaditeľa zákazníckeho servisu, kde sa jeho zodpovednosť rozšírila o oddelenie dohľadového centra a oddelenie podpory obchodnej administratívy.

Roland Kyška, Riaditeľ Divízie marketingu a komunikácie

Po štúdiu manažmentu na Filozofickej fakulte PU a rigoróznom konaní na Fakulte masmédií PVŠ absolvoval doktorandské štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Pracoval ako novinár na redaktorských pozíciách v rôznych printových a audiovizuálnych médiách. V rokoch 2005 - 2006 bol šéfredaktorom Hlavnej redakcie spravodajstva, športu a publicistiky STV, následne v rokoch 2007 - 2011 zástupcom šéfredaktora týždenníka Plus 7 dní. V skupine DanubiaTel pôsobí od roku 2011, riadil spoločnosť internet.sk, ktorá združuje viacero webových médií a on-line projektov. Od roku 2015 bol zodpovedný za korporátnu komunikáciu skupiny a neskôr aj za marketing spoločnosti SWAN. Pôsobí tiež ako riaditeľ neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, ktorá prevádzkuje darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.

Andrea Gubová, Riaditeľka Divízie Human Resources

Pracovné skúsenosti má s budovaním spoločnosti od prvého zamestnanca (tzv. greenfield projekty) a transformačnými projektami už zabehnutých procesov, ako aj nastavovaním divízie ľudských zdrojov od úplných začiatkov v rôznych oblastiach podnikania (výroba, telco, finančný sektor). Posledných 13 rokov pôsobila ako HR riaditeľka v spoločnostiach Union poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., kde viedla všetky hlavné rozvojové i zmenové projekty v oblasti ľudských zdrojov. Spolupodieľala sa na definovaní transformačných projektov a následne spolupracovala pri implementácii celofiremnej biznis stratégie pre tri rôzne značky, dve krajiny a dve rôzne legislatívy v jednom čase. Od októbra 2019 pôsobí ako riaditeľka Human Resources v spoločnosti SWAN a jej hlavnou úlohou je premienať biznis stratégiu na HR iniciatívy a pomáhať spoločnosti rásť.