Predstavujeme spoločnosť SWAN

Zobraziť:

Vedenie spoločnosti SWAN, a.s.

Ing. Martin Mosný, výkonný riaditeľ, SWAN, a.s.

Ing. Martin MosnýV rokoch 1991-1996 absolvoval Fakultu Elektrotechniky a Informatiky STU v Bratislave, špecializáciu telekomunikácie. Počas štúdia pracoval v spoločnosti Siemens na vývoji softvéru pre širokopásmové ústredne. Po ukončení štúdia si vzdelanie rozšíril na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave. V roku 1997 nastúpil do spoločnosti nórskeho operátora Telenor, kde pôsobil na technickej pozícii. V roku 1999 odišiel do holandskej pobočky Telenoru (dnes Vizada Networks), kde pôsobil ako technický riaditeľ a zaslúžil sa o vybudovanie úspešnej spoločnosti poskytujúcej profesionálne komunikačné riešenia pre množstvo medzinárodných korporácií, sektor verejnej správy ako aj mimovládne organizácie s dôrazom na inovatívnosť a vysokú kvalitu poskytovaných služieb. V rámci zvyšovania kvalifikácie a odbornosti absolvoval štúdium Core Leadership Program na Stockholm School of Economics. Do spoločnosti SWAN, a.s. nastúpil v roku 2008 na post riaditeľa pre stratégiu a rozvoj. Od júla 2015 pôsobí v spoločnosti ako výkonný riaditeľ.

Mgr. Jaroslav Ferianec, obchodný riaditeľ pre korporátny segment, SWAN, a.s.

Mgr. Jaroslav Ferianec V roku 1994 promoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor matematika – biológia. Svoju kariéru v oblasti telekomunikácií začal v spoločnosti EuroTel Bratislava, kde pracoval v rokoch 1998 až 2005 na útvare predaja dátových služieb. Od roku 2001 pracoval na pozícii vedúci oddelenia predaja dátových služieb. Do spoločnosti SWAN, a.s. prišiel v roku 2005. Po úspešných akvizíciách spoločností PosTel, a.s., Bentel, a.s., GlobalTel, a.s. a Euroweb, a.s. sa stal v roku 2007 obchodným a marketingovým riaditeľom spoločnosti.

Ing. Karol Pipta, finančný riaditeľ, SWAN, a.s.

Ing. Karol PiptaV rokoch 1994-1999 absolvoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializáciu finančná sústava a peňažníctvo. Svoju kariéru začal ako kontrolór právnických osôb na Daňovom úrade v Bratislave. V roku 2001 nastúpil do holdingu Danubia Invest na pozíciu účtovník. Po založení telekomunikačnej vetvy - DanubiaTel začal pracovať ako vedúci finančnej učtárne v jej dcérskej spoločnosti SWAN a od roku 2006 ako finančný riaditeľ celej skupiny DanubiaTel.

Ing. Ján Bucha, riaditeľ pre akvizície

Ing. Ján BuchaV roku 1986 promoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Svoju kariéru odštartoval v legendárnom závode Tesla, neskôr vystriedal ešte niekoľko spoločností, kde sa venoval rozvoju, výskumu a projektovaniu elektrických riadiacich systémov. Od roku 1992 smeroval svoju kariérnu cestu k telekomunikáciám; pôsobil v spoločnosti EuroTel, Telenor a Nextra. Od roku 2006 pracuje pre spoločnosť SWAN na pozícií riaditeľ pre akvizície.

Mgr. Iveta Táborová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov

Mgr. Iveta TáborováV rokoch 2005 až 2010 absolvovala magisterské štúdium sociálnej práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Pedagogickej Fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia si vzdelanie neustále rozširuje odbornými školeniami z oblasti riadenia ľudských zdrojov a pracovného práva ako i účasťou na konferenciách. V rokoch 1999 až 2009 pracovala v spoločnosti NAY, kde od roku 2004 postupne pôsobila na rôznych pozíciách v rámci oddelenia ľudských zdrojov; od roku 2008 ako personalista senior. Do spoločnosti SWAN nastúpila v roku 2009 na pozíciu vedúcej oddelenia ľudských zdrojov, v tom istom roku sa stala vedúcou oddelenia ľudských zdrojov materskej spoločnosti DanubiaTel, a.s. kde úspešne pôsobí dodnes.

Ján Mrva, obchodný riaditeľ pre rezidenčný segment

Ján Mrva pôsobí v spoločnosti SWAN a SWAN Mobile ako obchodný riaditeľ, kde je jeho primárnou úlohou rozvoj predajných kanálov pre fixné a mobilné rezidenčné služby. Po štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, pôsobil v oblasti obchodu. V roku 2005 nastúpil na pozíciu Key Account Manager v spoločnosti Euroweb a odvtedy sa pohybuje v oblasti telekomunikácií. Po akvizícii spoločnosti Euroweb začal pracovať v spoločnosti SWAN na pozícii obchodníka rezidenčného predaja. Neskôr sa vypracoval na vedúceho oddelenia rezidenčného predaja a od roku 2017 pôsobí ako obchodný riaditeľ.

Ing. Jozef Lasz, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj

Jozef Lasz zodpovedá za stratégiu a rozvoj v oblasti technológií a produktov v spoločnostiach SWAN a SWAN Mobile, ako aj za stratégiu a nastavenie produktového portfólia rezidenčného a korporátneho segmentu v spoločnosti SWAN. Na pozícii pôsobí od roku 2015, predtým bol zodpovedný za technologické obstarávanie pre mobilného operátora SWAN Mobile. Jozef začal pôsobiť v oblasti mobilných a fixných technológií v roku 2005. V nasledujúcom roku sa zoznámil s problematikou mobilných dátových služieb, pri ktorých ostal ďalších osem rokov, od prevádzkovania až po dizajn a architektúru mobilných sietí. Tejto tematike sa venoval hlavne v spoločnosti T-Mobile Slovensko (neskôr Slovak Telekom), kde stál pri počiatkoch siete 4. generácie. Svoje skúsenosti sa rozhodol využiť aj v zahraničí, konkrétne v divízii mobilných inovácií najväčšieho holandského operátora, KPN. Výsledkom bolo, okrem iného, aj nasadenie služby LTE roamingu medzi prvými operátormi v Európe.

PhDr. Roland Kyška, riaditeľ marketingu a komunikácie     

Roland Kyška  zodpovedá za komunikáciu celej skupiny DanubiaTel, ktorej súčasťou je aj SWAN a mobilný operátor SWAN Mobile. V skupine DanubiaTel pôsobí od roku 2011. Predtým riadil spoločnosť internet.sk, ktorá združuje viacero webových médií a on-line projektov. Roland začínal ako novinár, pracoval na redaktorských pozíciách v rôznych printových a audiovizuálnych médiách. V rokoch 2005 -2006 bol šéfredaktorom Hlavnej redakcie spravodajstva, športu a publicistiky STV, následne v rokoch 2007 - 2011 zástupcom šéfredaktora týždenníka Plus 7 dní. Je autorom prvej slovenskej knihy o sociálnych médiách „Všetci sme nahí na Facebooku“. Za svoj najväčší cieľ v aktuálnej pozícii považuje, aby komunikácia spoločnosti bola vždy obojsmerná, aby SWAN vždy pozorne načúval a reagoval na podnety od zákazníkov. Vo voľnom čase Roland rád cestuje najmä po európskych metropolách. Je vášnivým čitateľom, cyklistom a milovníkom klasickej hudby. Pôsobí tiež ako riaditeľ neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, ktorá prevádzkuje darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.