Predstavujeme spoločnosť SWAN

Zobraziť:

Vedenie spoločnosti SWAN, a.s.

Martin Mosný, Generálny riaditeľ

Ing. Martin MosnýV roku 1996 absolvoval Fakultu Elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, špecializáciu telekomunikácie. Po ukončení štúdia si vzdelanie rozšíril na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave. V roku 1997 nastúpil do spoločnosti nórskeho operátora Telenor. Po dvoch rokoch odišiel do holandskej pobočky Telenoru (dnes Vizada Networks), kde pôsobil ako Technický riaditeľ a zaslúžil sa o vybudovanie úspešnej spoločnosti poskytujúcej profesionálne komunikačné riešenia pre množstvo medzinárodných korporácií, sektor verejnej správy ako aj mimovládne organizácie s dôrazom na inovatívnosť a vysokú kvalitu poskytovaných služieb. V rámci zvyšovania kvalifikácie a odbornosti absolvoval štúdium Core Leadership Program na Stockholm School of Economics. Do spoločnosti SWAN, a.s. nastúpil v roku 2008 na post Riaditeľa pre stratégiu a rozvoj. Od júla 2015 pôsobí v spoločnosti ako jej Výkonný riaditeľ.

Michal Kemeník, Finančný riaditeľ

 Fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave, špecializácia IT, absolvoval v roku 2002. Svoje pôsobenie v Telco sektore začal v spoločnosti eTel Slovensko vybudovaním oddelenia služieb zákazníkom a vedením technického úseku pre DSL a niektoré hlasové služby. Neskôr ako Customer Service Director prevzal ďalšie zodpovednosti za návrh, implementáciu a prevádzku CRM a fakturačného systému. V Dial Telecome sa od roku 2008 podieľal na integrácii akvirovanej spoločnosti eTel Slovensko a od roku 2009 v pozícii Chief Operations Officer zastrešoval plnenie úloh technického oddelenia a zákazníckeho hotline. Po akvizícii Dial Telecomu spoločnosťou GTS Slovakia v roku 2010 nastúpil do pozície IT Director. V tejto roli skonsolidoval architektúru aplikácií pre podporu obchodných a prevádzkových aktivít a  so svojím tímom transformoval oddelenie na modernú IT organizáciu orientovanú na poskytovanie interných IT služieb zameraných na dodávanie hodnoty pre biznis.

Augustín Revák, Riaditeľ Technickej divízie

Svoje pôsobenie v Telco sektore zahájil v spoločnosti eTel Slovensko už počas štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, špecializácia elektronika a telekomunikačné systémy. Po absolvovaní univerzity v roku 2003 nastúpil do spoločnosti GTS Slovakia na pozíciu Project Manager. Od roku 2006 viedol Projektové oddelenie, ktoré sa zaoberalo návrhom a realizáciou zákazníckych pripojení a zastrešovalo konsolidáciu sietí jednotlivých akvirovaných spoločností. V roku 2009 sa záber oddelenia rozšíril aj na starostlivosť o komunikáciu s dodávateľmi, návrh chrbticovej siete a zákazníckych riešení. Vo februári 2015 sa stal Technickým riaditeľom spoločnosti BENESTRA.

Jozef Lasz, Riaditeľ Divízie stratégie a rozvoja

Po absolvovaní Fakulty Elektroniky a informatiky STU v 2006, sa začal bližšie zoznamovať s problematikou mobilných dátových služieb, pri ktorých ostal ďalších osem rokov - od prevádzkovania až po dizajn a architektúru mobilných sietí. Tejto tématike sa venoval hlavne v spoločnosti T-Mobile Slovensko (neskôr Slovak Telekom), kde stál pri počiatkoch siete 4. generácie. Svoje skúsenosti sa rozhodol využiť aj v zahraničí, konkrétne v divízii mobilných inovácií najväčšieho holandského operátora, KPN. Výsledkom bolo aj nasadenie služby LTE roamingu medzi prvými operátormi v Európe. Od roku 2015 zodpovedá za stratégiu a rozvoj v oblasti technológií a produktov v spoločnosti SWAN, ako aj za nastavenie produktového portfólia rezidenčného a korporátneho segmentu.

Lukáš Koller, Riaditeľ Divízie korporátneho predaja

Pred nástupom do spoločnosti GTS Slovakia v roku 2001, pôsobil v rokoch 1999 až 2001 ako broker pre holandského obchodníka s cennými papiermi na Slovensku a v zahraničí. V spoločnosti GTS Slovakia začal pôsobenie na pozícii Key Account Manager v čase, keď spoločnosť začínala s predajom služieb korporátnym zákazníkom. Od roku 2009 viedol oddelenie korporátneho predaja a od roku 2013 aj ďalšie oddelenia priameho predaja. Vo februári 2015 sa stal Obchodným riaditeľom spoločnosti BENESTRA.

Jaroslav Ferianec, Riaditeľ Divízie verejnej správy a regionálneho predaja

Mgr. Jaroslav FerianecV roku 1994 absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor matematika – biológia. Svoju kariéru v oblasti telekomunikácií začal v spoločnosti EuroTel Bratislava, kde pracoval v rokoch 1998 až 2005 na útvare predaja dátových služieb. Od roku 2001 pracoval na pozícii Vedúci oddelenia predaja dátových služieb. Do spoločnosti SWAN, a.s. prišiel v roku 2005. Po úspešných akvizíciách spoločností PosTel, a.s., Bentel, a.s., GlobalTel, a.s. a Euroweb, a.s. sa stal v roku 2007 Obchodným a marketingovým riaditeľom spoločnosti SWAN.

Ján Mrva, Riaditeľ Divízie rezidenčného predaja

Po štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, pôsobil v oblasti obchodu. V roku 2005 nastúpil na pozíciu Key Account Manager v spoločnosti Euroweb a odvtedy sa venuje oblasti telekomunikácií. Po akvizícii spoločnosti Euroweb začal pracovať v spoločnosti SWAN na pozícii obchodníka rezidenčného predaja. Neskôr sa stal Vedúcim oddelenia rezidenčného predaja a od roku 2017 pôsobí ako Obchodný riaditeľ spoločnosti SWAN, kde je jeho primárnou úlohou rozvoj predajných kanálov pre fixné a mobilné rezidenčné služby.

Róbert Plonka, Riaditeľ Divízie zákazníckej starostlivosti

Po štúdiu na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, začal v roku 2000 kariéru v oblasti zákazníckeho servisu na oddelení Call Centra a technickej podpory v spoločnosti Nextra, s.r.o. Podieľal sa na realizácii a vedení časti projektu centralizácie medzinárodných Call Centier Nextry do Bratislavy za účelom poskytovania multijazyčnej podpory zákazníkom. V rokoch 2006 až 2013 pôsobil na pozícii Customer Service Manager, kedy participoval na projekte implementácie nového CRM systému a tiež vybudoval oddelenie pre spracovanie reklamácií a riadenie retencie zákazníkov. Od roku 2013 pôsobí na pozícií Riaditeľa zákazníckeho servisu, kde sa jeho zodpovednosť rozšírila o oddelenie dohľadového centra a oddelenie podpory obchodnej administratívy.

Roland Kyška, Riaditeľ Divízie marketingu a komunikácie

Po štúdiu manažmentu na Filozofickej fakulte PU a rigoróznom konaní na Fakulte masmédií PVŠ absolvoval doktorandské štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Pracoval ako novinár na redaktorských pozíciách v rôznych printových a audiovizuálnych médiách. V rokoch 2005 - 2006 bol šéfredaktorom Hlavnej redakcie spravodajstva, športu a publicistiky STV, následne v rokoch 2007 - 2011 zástupcom šéfredaktora týždenníka Plus 7 dní. V skupine DanubiaTel pôsobí od roku 2011, riadil spoločnosť internet.sk, ktorá združuje viacero webových médií a on-line projektov. Od roku 2015 bol zodpovedný za korporátnu komunikáciu skupiny a neskôr aj za marketing spoločnosti SWAN. Pôsobí tiež ako riaditeľ neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, ktorá prevádzkuje darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.

Vojtech Nagy, Riaditeľ Divízie pre reguláciu a právne služby

Po štúdiu na STU nastúpil na pozíciu Produktového manažéra pre oblasť dátových služieb do spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. V roku 2002 nastúpil do spoločnosti SWAN na pozíciu Marketingového manažéra. Od roku 2007 sa venoval rozvoju produktového portfólia a integrácii akvirovaných menších providerov na pozícii Vedúci produktového oddelenia. V tomto čase sa zameral aj na rozvoj televíznych, internetových a hlasových služieb pre domácnosti riešených na FTTx sieťach. Aktívne sa spolupodieľal na získaní nových frekvenčných prídeloch v pásmach 1,8GHz, 3,5GHz, 3,7GHz, 26GHz. Od roku 2015 zabezpečuje súlad s legislatívnymi normami a zákonmi na pozícii Riaditeľ pre reguláciu a externé vzťahy.