Zobraziť:

SWAN, a.s.

Landererova 12

811 09 Bratislava

 

IČO: 35 680 202

DIČ: 2020324317

IČ DPH: SK2020324317

 

Tatra banka EUR IBAN SK21 1100 0000 0026 2072 6338

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2958/B