Virtuálne Datacentrum

Často kladené otázky

Ako to funguje?

Administračná vrstva - dodáva sa s nástrojmi VMWare (najvyspelejšia a dlhodobo overená technológia na trhu).
Virtualizačná vrstva – dodáva sa s technológiou od VMWare, ktorá má vedúce postavenie na trhu. Sieť vo virtuálnom prostredí vytvárajú switche virtuálnej siete Cisco Nexus 1000v určené pre virtuálne prostredia VMWare.
Výpočtový výkon – dodáva sa s výkonnými servermi Cisco UCS: navrhnuté s komponentmi Intel pre virtuálne služby. Výpočtový výkon sa dodáva do VHE ako počet GHz, ktoré sa potom distribuujú do vCPU pridelených virtuálnym serverom. GHz sa distribuujú rovnomerne do každej vytvorenej vCPU a bežiacej vo VDC.
Pamäť (RAM) – fyzická RAM vyhradená a pridelená z platformy do VHE. 1 GB virtuálnej RAM = 1 GB fyzickej RAM na serveri.
Úložná kapacita – dodáva sa s NetApp Storage, určeným na poskytnutie najlepšieho úložného výkonu vo virtuálnych prostrediach. Dodáva sa v 50 GB moduloch a ich násobkoch. Ukladanie sa znovu distribuuje do virtuálnych zariadení. Minimálna veľkosť oddielu operačného systému je stanovená na 20 GB. 
Sieť pre platformu virtuálneho hostingu - je rozdelená na dve oblasti (dodáva Cisco):
 • sieť úložiska (SAN) na pripojenie serverov s úložným priestorom (10 Gbps iSCSI infraštruktúra)
 • sieť 2. vrstvy na vzájomné prepojenie prvkom platformy ako sú servery, firewall, vyvažovače zaťaženia, atď. (1 Gbps infraštruktúra) a umožnenie prístupu k službám
Infraštruktúra dátového centra – táto služba sa dodáva prostredníctvom dátového centra BENESTRA:
 • Bratislave
 • Prahe (Česká republika)
 • Piaseczne (Poľsko)
 • Budapešti (Maďarsko)

Virtual Datacenter vám umožňuje kombinovať prvky fyzickej a virtuálnej infraštruktúry pre splnenie vašich špecifických potrieb. Skombinujte ho s Collocation a vašou vlastnou infraštruktúrou pre hybridné cloud prostredia. Alternatívne vám môže BENESTRA poskytovať vlastnú súkromnú virtuálnu infraštruktúru, kompletne nezávislú od verejnej platformy BENESTRA.

Čo sú to šablóny?

Operačné systémy a príslušné licencie sú dostupné vo forme vopred nakonfigurovaných šablón, z ktorých sa vytvárajú virtuálne servery. Technici BENESTRA prispôsobujú šablóny špeciálne pre použitie vo virtualizácii. Každý špecifický operačný systém bežiaci vo virtuálnom zariadení je upravený zo strany BENESTRA na fungovanie vo virtuálnej vrstve.

Šablóna je sústava zdrojov pripravených na spustenie na virtuálnom zariadení. Šablóny pozostávajú z kombinácie operačného systému (a/alebo databázy), určitého počtu vCPU, určitej veľkosti RAM a úložného priestoru. Šablóny sa používajú na rýchle vytváranie virtuálnych zariadení. Zdroje VM sa po vytvorení dajú meniť.

Administrátor si môže zvoliť šablónu z katalógu. Existujú dva typy katalógov:

 • Katalóg verejných šablón - zoznam šablón pre vytvorenie virtuálnych zariadení dostupných pre všetkých zákazníkov
 • Katalóg súkromných šablón - priestor, v ktorom môžu zákazníci ukladať svoje vlastné šablóny (neviditeľné pre ostatných zákazníkov), ktoré sa budúcnosti použijú na vytváranie virtuálnych zariadení.

 

Čo je to licenčná politika?

V dôsledku licenčnej politiky predajcov softvéru je jedinou možnosťou pre zákazníka ako si zakúpiť licencie od BENESTRA, využívanie pripravených šablón. BENESTRA neobmedzuje administrátora zákazníka v použiťí jeho vlastných VM na platforme. Administrátor si však musí byť vedomý toho, že v tejto situácii nie je BENESTRA schopná poskytovať licencie pre operačný systém bežiaci na takýchto VM. Jedinou možnosťou ako používať licencie poskytované BENESTRA je vybudovať VM zo šablóny dostupnej vo verejnom katalógu (poskytnuté šablóny BENESTRA).

Môžem si službu vyskúšať?

Ak si chcete našu službu vyskúšať, stačí prejsť na Test Cloud. Kliknite sem. Test Cloud umožňuje administrátorovi vyskúšať si naše rozhranie virtuálneho hostingu. Ak si chcete otestovať svoju aplikáciu na príslušnom virtuálnom zariadení, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára. Skúšobné verzie sú bezplatné.

Ako si objednám službu?

Ak si chcete službu objednať, stačí vyplniť formulár a náš obchodný zástupca Vás bude v krátkej dobe kontaktovať. kontaktný formulár

Ako dlho trvá zriadenie služby?

Postup zriadenia služby:

 1. Najskôr podpíšete zmluvu a vyplníte sprievodcu konfiguráciou, ktorý našim technikom napovie, ako nastaviť prostredie – všetky servery, sieť a ostatné služby.
 2. V priebehu nasledujúcich dní pre vás naši technici pripravia virtuálne dátové centrum. Tento krok môže zabrať niekoľko hodín až dní alebo týždňov, podľa rozsahu poskytovaných služieb. 
 3. Ak chcete sami spravovť virtuálny hosting, dostanete prístup k vCloud Director. Môžete si upravovať nastavenie prostredia.
 4. Ak bude všetko dokonale fungovať, podpíšete odovzdávací protokol.
 5. Od tohto bodu začíname službu účtovať.

Ako vidíte, netvrdíme, že dokážeme nastaviť servery v priebehu pás sekúnd, ale môžete si byť istí, že dostanete to, za čo ste si zaplatili.

Môžem si nainštalovať vlastný OS alebo DB?

BENESTRA neobmedzuje používateľov vo výbere vlastných licencovaných operačných systémov, databáz a aplikácií. Zákazníci by sa mali poradiť s predajcom softvéru, aby stanovili, či sa tým porušuje niektorá licenčná dohoda s koncovým používateľom. Niektorí predajcovia neumožňujú používanie licencií poskytovaných zákazníkom na zdrojových platformách hostiteľa. Operačný systém musí podporovať VMWare. Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon operačného systému pri spúšťaní na virtuálnom zariadení, spoločnosť BENESTRA odporúča nainštalovať nástroje VMware a prečítať si najnovšie poznámky VMware k optimalizácii operačných systémov pre virtuálne prostredie. BENESTRA nepreberá žiadnu zodpovednosť za problémy s výkonom spôsobené operačnými systémami nainštalovanými zákazníkom. Zákazníci by mali dodržiavať odporúčania BENESTRA ohľadom dosiahnutia najlepších možných výsledkoch pri používaní iných operačných systémov ako sú operačné systémy podporované BENESTRA.

Koľko IP adries môžem dostať?

Toľko koľko chcete a budete potrebovať.

Je zálohovanie súčasťou služby Virtuálne Datacentra?

Samotný virtuálny hosting je veľmi bezpečné a redundantné riešenie. Ak jeden uzol hardvérovej platformy zlyhá, ďalší prevezme jeho funkcie. To znamená, že vaše virtuálne prostredie má zabudovanú vysokú dostupnosť.
Ak potrebujete zálohovať svoje údaje, aplikáciu alebo celý operačný systém, potrebujete riešenie zálohovania. Pozrite si, prosím, našu službu Backup.

Ako môžem skontrolovať vyťaženie systému?

Pokiaľ máte pevne pridelené zdroje, choďte do menu Vlastnosti Virtuálneho Datacentra (properties) a pozrite si vyťaženie (usage). Pozrite si príklad nižšie:

Ak si chcete pozrieť online využitie, choďte do systému sledovania výkonu (Performance Monitoring System).
Tam nájdete:

 • priemerné vyťaženie CPU [v MHz a percentuálne]
 • využitie pamäte [v MB a percentuálne]
 • štatistiky siete pre jednotlivé VM a pre celé prostredie [v Mbps]

Každú tabuľku môžete exportovať do excelovského formátu (napr. pre ďalšie spracovávanie údajov) alebo do PDF dokumentu z aplikácie na sledovanie výkonu. Jednoducho kliknite na možnosť MORE (VIAC) a potom zvoľte priečinok EXPORT.

Sú moje servery zabezpečené firewallom?

Cloudové služby sú ukončené na routeroch dátového centra so zapnutým filtrovaním paketov. Nasledujúca tabuľka uvádza možné kombinácie hlavného produktu a bezpečnostné možnosti:

VDC
ACL áno
vShield Edge voliteľné
vShield Edge Gateway voliteľné
Dedicated firewall (Managed Security) áno

Otvorený Internet

Predvolené nastavenie bezpečnostnej politiky (bezpečnostné politiky na prístupových routeroch) umožňuje „otvorenú“ konektivitu do siete Internet, bez zámerného blokovania portov a pokrýva nasledujúce body:

 • Blokovanie privátnych adries podľa RFC 1918 a broadcast/multicast adries
  • ip access-list extended internet-in
  • deny ip  10.0.0.0 255.0.0.0 any
  • deny ip  172.16.0.0 255.240.0.0 any
  • deny ip  192.168.0.0 255.255.0.0 any
  • deny ip  127.0.0.0 255.255.255.0 any
  • deny ip  0.0.0.0 255.255.255.255 any
  • deny ip  255.255.255.255 255.255.255.255 any
  • deny ip  224.0.0.0 255.0.0.0 any
  • deny ip  169.254.0.0 255.255.0.0 any
  • deny ip virt_block any
  • permit ip any any
 • Povolenie uRPF Unicast Reverse Path Forwarding (Unicast RPF) pre obmedzenie škodlivých prenosov vo firemných sieťach.
 • Ochrana s logickou separáciou L2 proti vyčerpávaniu zdrojov (privátne VLAN s local-proxy-arp)
 • Zaistenie prístupu k riadeniu platformy a vzdialeného prístupu pre zákazníkov
 • Rozsahy privátnych IP adries sú odfiltrované z verejného rozhrania. Nmôže dôjsť k útoku iného hosta na VM so súkromnou IP z verejného Internetu.
 • Ak sa pri danej službe požaduje ochrana firewallom, nastavenie sa zadefinuje na základe variantu služby a bezpečnostnej voľby.

Štandardná politika firewallu

Štandardná politika firewallu používa príslušný kontext vo firewalle dátového centra. Príslušný kontext predstavuje virtuálny firewall zdieľaný u zákazníkov so štandardnou politikou firewallu. Definíciou štandardnej politiky firewallu je povoliť nasledujúce porty odkiaľkoľvek kamkoľvek:

 • http – 80 (tcp)
 • https – 443 (tcp)
 • ssh – 22 (tcp)
 • rdp – 3389 (tcp)
 • dns – 53 (udp/tcp)
 • ntp – network time protocol 123
 • KMS (Key Management Server) - 1688/tcp  kms.dc.gtsce.net
  • Permit tcp any any eq 3389
  • Permit tcp any any eq 22
  • Permit tcp any any eq 80
  • Permit tcp any any eq 443
  • Permit udp any any eq 53
  • Permit tcp any any eq 53
  • Permit udp any any eq 123
  • Permit tcp any kms.dc.gtsce.net eq 1688

Ak zákazník požaduje inú konfiguráciu bezpečnostnej politiky (iné porty, pravidlá, atď.), dá sa použiť jedna z nasledujúcich možností:

 • Vlastná politika firewallu
 • Dedikovaný firewall

Vlastná politika firewallu (vShield Edge / vShield Edge Gateway)

Vo variante služby bez správy sú pravidlá firewallu konfigurované podľa požiadaviek zákazníka ako je to zadefinované v sprievodcovi konfiguráciou, čo znamená, že BENESTRA nebude preberať žiadnu zodpovednosť za mieru zabezpečenia a mieru vplyvu služby v dôsledku požadovaných (a použitých) nastavení firewallu.
Vlastná politika firewallu sa zriaďuje prostredníctvom:

 • Edge Gateway: je to firewall, ktorý Vám umožní povoliť/zakázať ľubovolné TCP/UDP porty/protokoly; firewall pracuje na L3 a L4 podľa modelu ISO/OSI.

Dedikovaný firewall

Táto možnosť je dostupná ako dodatočná samostatná služba Managed Security.

Aké profesionálne služby BENESTRA ponúka?

Ľudia sú najväčšou výhodou BENESTRA. Naši certifikovaní technici, projektoví manažéri a špecialisti sú dobre pripravení na prácu pre vašu spoločnosť. Uprednostňujeme riadenie našich služieb vlastnou pomocou, pretože je to súčasť nášho hlavného podnikania, hoci zákazník si niektoré služby dokáže riadiť sám. Neustále podporujeme zákazníkov, či už pri riešení problémov alebo pri zvládaní nových výziev.
Cloudové služby si vyžadujú špeciálny prístup a riadenie. Nižšie nájdete všetko čo v tejto oblasti robíme.

Kompletná správa - správa VM a VHE je kompletne zabezpečovaná technikmi BENESTRA. Zákazník si zvolí možnosť správy serveru prostredníctvom BENESTRA, technici na základe objednávky zákazníka vykonjú všetky zmeny konfigurácie operačného systému, databázy a aplikácií, ktoré si vyžadujú admin prístup (zákazník nedostane práva admina).

Iba VHE –  táto možnosť sa vzťahuje na riadenie virtuálnej infraštruktúry. Ak si zákazník zvolí tento variant, technici BENESTRA budú riadiť konfiguráciu virtuálnych zariadení. Zákazník dostane obmedzený prístup k portálu vCloud Director (len na čítanie + možnosť reštartu, vypnutia VM) a bude mať plné práva administrátora v zmysle operačného systému nainštalovaného vo VM. Každú zmenu konfigurácie VDC (vytvorenie / zmena/odstránenie / zablokovanie virtuálneho servera, konfigurácia siete, riadenie IP, atď.) vykonáva technik BENESTRA na objednávku zákazníka.

Bez správy – pri tejto možnosti má zákazník plné práva a povinnosti v zmysle prvkov infraštruktúry a operačného systému. Zákazník vykoná všetky zmeny virtuálnej infraštruktúry (pridelenie zdrojov, atď.).

Aký softvér dokáže BENESTRA spravovať?

OS DB
All Windows Servers My
Linux Debian 6.0 Microsoft SQL 2005 Standard (64-bit)
Linux CentOS 6 Microsoft SQL 2008 Web (64-bit)
Linux Ubuntu 12 Microsoft SQL 2008 Standard (64-bit)
Red Hat Enterprise Linux 6 Microsoft SQL 2012 Web (64-bit)
  Microsoft SQL 2012 Standard (64-bit)
  Oracle Standard Edition One 11g

Koľko to stojí?

Rozumieme biznisu a preto využívame priamy predaj. Radi pre Vás pripravíme ponuku, keď zistíme, čo potrebujete. Naše ceny SÚ konkurencieschopné. Neplytváme vaším časom.

Ako sa služba fakturuje?

Fakturácia za zdroje

Keďže dokážeme zdokumentovať všetky namerané položky, vieme získať všetky potrebné údaje pre každého zákazníka pre dané účtovné obdobie. S týmto prístupom môže BENESTRA použiť rovnaké fakturačné pravidlo pre zákazníkov, ktorí chcú fakturáciu fixne raz za mesiac alebo podľa využívania služieb. Existujú tri scenáre poplatkov za služby:

 • Iba  fixný poplatok – cena za zdroje sa vyráta na základe počtu získaných vyhradených zdrojov. Zdroje pridelené službe sa platia vopred; administrátor môže fungovať len v rámci predplatených zdrojov, ktoré majú maximálny limit založený na príslušnej hodnote.
 • Fixný poplatok + poplatok za používanie – sú zadefinované ako príslušné zdroje a vyžiadané zdroje pridelené službe na základe administrátora, keď sú príslušné zdroje nepostačujúce.
 • Poplatok len za používanie – pri špeciálnych riešeniach, nie je potrebné objednávať žiadne zdroje. Takýto fakturačný model je užitočný pri riešeniach obnovy po poruche alebo pri testovacích a rozvojových prostrediach.

Zdroje na vyžiadanie sa menia pri každej začatej hodine každého začatého zdroja nad stanoveným limitom. Zdroje na vyžiadanie sú: CPU, RAM a diskový priestor.

 • Používanie zdrojov sa meria neustále (priemer CPU v príslušnej hodinovej vzorke; zvyšná „hodnota ako taká“ po dobu merania hodnoty v príslušnej hodine).
 • 1-hodinové vzorky generované modulom vrátenia platformy sú základom účtovaných poplatkov. Hodnota vzorky pri príslušnom zdroji je každá vzorka s priemerným používaním príslušného zdroja za 1 hodinu.
 • Za účelom výpočtu používania sa zohľadní súčet všetkých  vzoriek generovaných vytvorenými virtuálnymi zariadeniami.

Nasledujúce pravidlá prideľovania sa uplatnia na príslušné zdroje:

  Powered on Powered off Deleted
CPU (GHz) + - -
RAM (GB) + - -
Storage (GB) + + -

Licenčná fakturácia

Poplatky za licencie s virtuálnymi zariadeniami dodržujú toto pravidlo: 1 VM = 1 licencia.
Nie všetky licencie sa účtujú pri každej začatej hodine nad fixným limitom, ak je nastavený. Zoznam licencií, ktoré sa dajú účtovať pri používaní, je dostupný v cenníku licencií na softvér. Zoznam si vyžiadajte od svojho account manažéra. Nasledujúce pravidlá prideľovania sa uplatnia na príslušné hodinové licencie.


Powered on Powered off Deleted
Licenses + - -

Zvyšné licencie sa účtujú na základe mesačných poplatkov. Poplatok sa generuje vtedy, keď sa vytvorí virtuálne zariadenie z dostupných šablón. Vypnutie alebo zrušenie virtuálneho zariadenia a následný reštart nevyvolá nový mesačný poplatok za takúto licenciu. Vymazanie virtuálneho zariadenia a následné vytvorenie nového zariadenia  rovnakým operačným systémom, databázou alebo aplikáciou spôsobí nový mesačný poplatok za príslušnú licenciu.