Návody

Virtuálne servery

Správa virtuálnych serverov

V tejto časti prostredia si môžete spravovať a nastavovať parametre pre zriadené virtuálne servery.

Správa virtuálnych serverov

Po kliknutí na ikonu "smetného koša" vybratý server vymažete. Systém si na potvrdenie od Vás vypýta Vaše prihlasovacie heslo. POZOR! Virtuálny server môžete zmazať aj keď je spustený!

Zmazanie virtuálneho servera

Po stlačení tlačidla Detail, alebo kliknutím na meno servera, sa Vám otvoria detailné nastavovania virtuálneho servera.

Siete

V tejto časti prostredia si môžete vytvárať a spravovať virtuálne siete na prepájanie Vašich virtuálnych serverov. Tak isto tu môžete vidieť Vaše priradené externé IP adresné rozsahy.

Správa virtuálnych sietí

Zadaním mena virtuálnej siete a stlačením tlačidla Uložiť bude táto automaticky zriadená.

Správa virtuálnych sietí

Po kliknutí na symbol "šípky dole", vľavo pri mene virtuálnej siete, uvidíte detaily nastavenia a priradenie virtuálnych serverov do tejto siete.

Správa virtuálnych sietí - detail

Virtuálne servery priradíte do virtuálnej siete v časti Správa virtuálnych serverov > Detail > Správa servera > Siete > Virtuálne siete (viď kapitola Správa virtuálnych serverov)

Zákaznícke IP rozsahy

Prostredie CloudStore prideľuje jednotlivým serverom verejné IP adresy z rozsahu BENESTRA určeného pre prostredie CloudStore.

V prípade, že potrebujete využívať Vaše vlastné IP adresy, musíte si cez zákaznícku podporu zažiadať o ich sprístupnenie v prostredí CloudStore. Následne s Vašimi technikmi nastavíme nasmerovanie IP adresných rozsahov do prostredia CloudStore. Tieto IP rozsahy sa Vám budú následne zobrazovať v časti Zákaznícke IP rozsahy.

Virtuálne siete - zákaznícke

Úložisko NAS

V tejto časti vidíte zriadené externé úložiská, ktoré si môžete pripojiť k jednotlivým virtuálnym serverom.

Úložisko NAS

Po kliknutí na políčko Detail uvidíte detailné nastavenia pre konkrétne úložisko. Po kliknutí na ikonu "smetného koša" vybraté úložisko vymažete. Systém si na potvrdenie od Vás vypýta Vaše prihlasovacie heslo. POZOR! Úložisko môžete zmazať aj keď ho máte pripojené k niektorému virtuálnemu serveru!

Úložisko NAS - detail

Pre úložisko si viete vytvárať viacero užívateľov s rôznymi prístupmi k úložisku po stlačení tlačidla Vytvoriť užívateľa.

Zadáte Heslo, IP adresu, vyberiete virtuálny server a nastavíte typ prístupu k úložisku (pre zápis aj čítanie, alebo len čítanie). V prípade, že heslo nezadáte, vygeneruje ho automaticky prostredie, keďže heslo je povinný údaj.

Úložisko NAS - užívatelia

V detailoch užívateľa potom všetky tieto nastavenia ako aj heslo môžete meniť.