Návody

Užívateľský účet

Osobné nastavenia

Tu si môžete meniť Vaše kontaktné údaje a heslo. Vidíte svoj jednoznačný identifikátor (UID) v prostredí CloudStore, ktorý slúži zároveň ako Login.

Môžete tu zároveň nastaviť oprávnenie pre iného užívateľa CloudStore, aby spravoval aj Váš účet v CloudStore (centrálny správca viacerých účtov).

Pozor! Aby mohol Váš účet byť spravovaný z iného účtu, musí mať tento nastavené špeciálne oprávnenie. O to si musí požiadať majiteľ účtu, ktorý má fungovať ako centrálny správca cez požiadavku v záložke Zákaznícka podpora.

Užívateľský účet

SSH Kľúče

Do tejto časti si môžete nahrať svoje SSH verejné kľúče pre bezpečné prihlasovanie cez SSH konzolu.

Užívateľský účet - SSH kľúče