Návody

Popis prostredia

Horná lišta

Horná lišta

Horná lišta slúži na zrýchlenie práce v CloudStore. Je tu vyhľadávacie políčko, priamy odkaz na Systémové upozornenia s upozornením na neprečítané správy, priamy odkaz k zadávaniu Autorizovaných požiadaviek na Zákaznícku podporu, priamy odkaz na Osobné nastavenia Vášho účtu, zmena jazykovej mutácie prostredia CloudStore, a odhlásenie sa z prostredia CloudStore.

Nástenka

Nástenka

V záložke Nástenka vidíte základné informácie o Vašich objednaných službách, koľko je predpokladaná mesačná útrata za objednané služby a viete sa odtiaľto pozrieť priamo do detailov pre jednotlivé zriadené služby, kliknutím na tlačidlo Detail pri konkrétnej službe.