Návody

Objednanie služieb

V záložke Objednanie služieb si môžete požiadať o zriadenie novej služby v rámci ponúkaného portfólia služieb. Väčšina služieb sa zriaďuje v prostredí CloudStore automaticky. Pri objednaní niektorých služieb Vás následne bude kontaktovať naše oddelenie podpory, aby s Vami prešlo detaily Vašej požiadavky pre správne nakonfigurovanie služby.

SaaS

Pri objednaní Software as a Service (SaaS) získavate službu infraštruktúry spolu s nainštalovaným vybraným softwarom. Zároveň je súčasťou služby aj príslušná licencia. O infraštruktúru, operačný systém ako aj fungovanie software sa starajú naši špecialisti. Vy sa už len staráte o konfiguráciu v prostredí daného software (napr. užívateľské účty, nastavenia úloh...) ušetríte tak prácu Vašim administrátorom a systémovým špecialistom.

Objednanie SaaS

Ku každej službe si môžete prečítať jej základný popis, z čoho sa služba skladá a na čo je určená, keď kliknete na ikonu "i v krúžku" v pravom hornom rohu pri vybratej aplikácii.

Objednanie služieb SaaS
  1. Po zvolení požadovaného SaaS a nastavení potrebných parametrov (napr. kapacity úložného priestoru, počtu užívateľov...) stlačíte "Objednať".
  2. Služba sa buď začne automaticky zriaďovať, alebo sa vytvorí požiadavka v ticketovacom systéme BENESTRA a následne Vás bude kontaktovať náš pracovník pre spresnenie detailov požadovanej inštalácie.
  3. Informácie dostanete v maile a tak isto ich uvidíte v záložke SaaS aplikácie (vid kapitola SaaS aplikácie).
Objednanie SaaS

Typy a počty aplikácií sa môžu meniť podľa zmien prostredia a komunikácie s dodávateľmi jednotlivých aplikácií. Vašu už používanú inštaláciu aplikácie môžete naďalej používať, aj vtedy, ak by bola z rôznych príčin stiahnutá z ponuky nových inštalácií.

Virtuálny server

Pri objednávaní virtuálnych serverov si vyberáte z balíčkov virtuálnych serverov - buď len infraštruktúry s predinštalovaným operačným systémom, alebo aj s nainštalovaným vybraným balíkom aplikácií. Hardwarové balíky s OS od Microsoft sú dodávané spolu s príslušnou licenciou podľa licenčnej politiky Microsoft SPLA.

V prostredí CloudStore nie je možné využívať vlastné licencie Microsoft!

 

Operačné systémy

V tejto časti si môžete objednávať rôzne hardwarové (HW) balíky virtuálnych serverov s príslušným operačným systémom (OS). Pre jednoduchosť s najprv vyberiete OS, ktorý chcete používať a prostredie CloudStore Vám ponúkne možné balíky HW konfigurácií dostupných k príslušnému OS (pri vyberaní OS nezabudnite zvoliť aj príslušnú verziu OS).

Objednanie VPS OS

Typy ponúkaných balíkov HW vychádzajú s minimálnych požiadaviek OS.

Objednanie VPS HW

Nakoniec vyberiete či a ako chcete vykonávať zálohu vášho servera a či potrebujete ešte dodatočný diskový priestor.

Záloha sa vykonáva formou snapshotov, a ukladajú sa buď tri alebo sedem posledných automatických záloh. Veľkosť záložného priestoru sa vypočítava automaticky podľa druhu vybratého HW balíka a podľa typu zálohy. Ak si nevyberiete žiadne zálohovanie, nie je možné vykonať žiadnu obnovu v prípade, že ju budete potrebovať a to ani formou plateného servisného zásahu!

Prídavný diskový priestor si môžete zvoliť v dvoch variantoch. Ako externý disk uložený na pripojenom NAS serveri - Backup disc (neodporúčame pre kritické dáta, ani pre dáta z s požiadavkami na rýchli prístup), alebo ako disk uložený na samostatnom redundantnom diskovo poli, fyzicky uloženom inde ako primárne dáta na virtuálnom serveri - Direct storage

Objednanie VPS zálohovanie

V pravej časti obrazovky máte vždy prehľad, koľko Vás vybratá konfigurácia bude stáť pri mesačnom používaní služby v takejto konfigurácii. Nakoniec už len stlačíte objednať a server máte o chvíľu pripravený na používanie. Prehľad Vami objednaných virtuálnych severov vidíte v záložke Virtuálne servery (vid kapitola Virtuálne servery).

Aplikácie

V tejto časti si objednávate inštaláciu virtuálneho servera spolu s operačným systémom a príslušnou aplikáciou. Všetky inštalácie sú riešené ako odladené ISO image a po nainštalovaní dostanete celú správu prostredia do vlastných rúk. Ušetrí Vám to tak čas potrebný na inštaláciu a konfiguráciu OS, ako aj príslušnej aplikácie. Objednanie aplikácie - ISO obrazy

Informáciu o danej aplikácii sa dozviete po kliknutí na "i v krúžku" v pravom hornom rohu danej aplikácie.

Po výbere príslušnej aplikácie si vyberáte balíky HWs nainštalovaným OS. Balíky HW a OS sú vyberané s ohľadom na potreby príslušnej predinštalovanej aplikácie.

Nakoniec vyberiete či a ako chcete vykonávať zálohu vášho servera a či potrebujete ešte dodatočný diskový priestor.

Záloha sa vykonáva formou snapshotov, a ukladajú sa buď tri alebo sedem posledných automatických záloh. Veľkosť záložného priestoru sa vypočítava automaticky podľa druhu vybratého HW balíka a podľa typu zálohy. Ak si nevyberiete žiadne zálohovanie, nie je možné vykonať žiadnu obnovu v prípade, že ju budete potrebovať a to ani formou plateného servisného zásahu!

Prídavný diskový priestor si môžete zvoliť v dvoch variantoch. Ako externý disk uložený na pripojenom NAS serveri - Backup disc (neodporúčame pre kritické dáta, ani pre dáta z s požiadavkami na rýchli prístup), alebo ako disk uložený na samostatnom redundantnom diskovo poli, fyzicky uloženom inde ako primárne dáta na virtuálnom serveri - Direct storage

V pravej časti obrazovky máte vždy prehľad, koľko Vás vybratá konfigurácia bude stáť pri mesačnom používaní služby v takejto konfigurácii.

Nakoniec už len stlačíte objednať a server máte o chvíľu pripravený na používanie. Prehľad Vami objednaných virtuálnych severov vidíte v záložke Virtuálne servery (vid kapitola Virtuálne servery).

Tipy a počty aplikácií sa môžu meniť podľa zmien prostredia a komunikácie s dodávateľmi jednotlivých aplikácií. Vašu už používanú inštaláciu aplikácie môžete naďalej používať, aj ak by bola z rôznych príčin daná aplikácia stiahnutá z ponuky nových inštalácií.

Úložisko NAS

Externé úložisko pripojiteľné ako ďalší sieťový disk s dátami uloženými na diskových poliach. Sprístupnenie je možné pomocou protokolov FTP, SMB alebo NFS. Ďalej tiež z SFTP a RSYNC, ktoré môžu byť šifrované a zabezpečené prostredníctvom súkromného/verejného kľúča. NAS úložisko môže byť pripojené k ľubovoľnému počtu virtuálnych serverov a je z bezpečnostných dôvodov dostupné iba zo zvolených virtuálnych SERVEROV.
Objednanie NAS
Vyberiete si veľkosť úložiska, následne typ úložiska NAS Backup - úložisko na RAID5 diskovom poli (neodporúčame pre kritické dáta, ani pre dáta z s požiadavkami na rýchli prístup), alebo NAS Storage - úložisko na dvoch redundantných diskových poliach, zadáte prístupové heslo, a disk bude za chvíľu dostupný.