Často kladené otázky

Fakturačné otázky k službe CloudStore

Kedy dochádza k fakturácii služieb objednaných v CloudStore?

Všetky služby objednané cez CloudStore sa fakturujú v režime „post-paid“, čo znamená, že faktúra za služby je vystavená v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli služby využívané.

Kam sa posielajú elektronické faktúry a výzvy na úhradu?

Všetky dokumenty na stiahnutie posielame na fakturačný email uvedený v Zmluve o poskytovaní služieb automatizovaného spracovania dát a súvisiacich služieb CloudStore.
Na email adresu nastavenú v CloudStore sa posielaju len automatické notifikácie generované systémom. Doporučujeme udržiavať vaše kontaktné údaje v užívateľskom rozhraní stále aktuálne.