Zobraziť:

Pre našich zákazníkov, ktorí využívajú hlasové služby, ponúkame možnosť nahrať telefónne hlásky v profesionálnej kvalite:

 • štúdiová kvalita nahrávky
 • na výber mužský a ženský hlas
 • možnosť nahrať hlásky aj v angličtine (poznámka: rodný jazyk autora je slovenčina)

Podmienky pre nahrávanie hlások

 • v objednávkovom formulári vyznačte vaše kontaktné údaje, požadovaný typ hlasu (mužský/ženský) a jazyk nahrávky
 • do formulára môžete vložiť jednu alebo viac nahrávok
 • pod pojmom nahrávka rozumieme všetky hlásky, ktoré potrebujete nahrať jedným typom hlasu v jednom jazyku
 • ďalšiu nahrávku pridávate do formulára iba vtedy, ak potrebujete ďalšie hlásky v inom jayzku alebo v inom type hlasu
 • text hlásky zadávajte presne, vrátane interpunkcie a diakritiky
 • do poznámky môžete uviesť upresnenie pre intonáciu, výslovnosť špeciálnych slov a pod.
 • po odoslaní formulára vás budeme kontaktovať pre upresnenie a finálne potvrdenie znenia hlások a ceny
 • hlásky vám následne dodáme na vypočutie a odsúhlasenie ich znenia
 • po vašom súhlase (e-mailom) následuje implementácia hlások do ústredne

Cenník

Cena za každých začatých 30 slov jednej nahrávky je 20,- Eur bez DPH bez ohľadu na počet viet, ktoré nahrávka obsahuje. Pod pojmom nahrávka rozumieme všetky vety, ktoré majú byť nahraté v jednom jazyku jedným typom hlasu.

Príklad výpočtu ceny za hlásku:

"Dobrý deň.
Dovolali ste sa na zákaznícku linku spoločnosti SWAN. Pre skvalitnenie služieb môže byť tento hovor zaznamenaný.
Počkajte prosím na linke pre spojenie s operátorom."

Táto hláska obsahuje 26 slov, pričom sú rozdelené do štyroch viet. Vety majú byť nahraté v slovenčine a mužským hlasom. Jedná sa teda o jednu nahrávku - cena za túto nahrávku je 20 Eur.

Formulár objednávky


Spolu:
počet nahrávok: 0 cena spolu: 0 EUR

Polia označené hviezdičkou sú povinné

Do textu nahrávok môžete pridať doplňujúce informácie v [hranatých zátvorkách], napr. [krátka pauza] atď. Tieto sa do konečného počtu slov nezapočítavajú.

Odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti SWAN, a. s. so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 314, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6198/B (ďalej len „Podnik“) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov... Zobraziť celé znenie