Zobraziť:

Komplexné a spoľahlivé hlasové služby sú nevyhnutné pre malé aj veľké firmy. Vďaka paušálnym tarifám môžete optimalizovať výdavky za volania. V rámci firemnej siete si budete telefonovať zadarmo. Vzdialené pobočky efektívne prepojíte vďaka virtuálnej ústredni (IP Centrex). Jednoducho prenesieme vaše súčasné telefónne čísla ku SWAN.

Poskytujeme

 • pripojenie vašej existujúcej telefónnej ústredne do VTS (Verejnej Telefónnej Siete)
 • hlasovú službu (VTS) spolu so službou Virtuálnej telefónnej ústredne
 • hlasovú službu (VTS) spolu so službou hardvérovej telefónnej ústredne

Výhody

 • Jednoduchá tarifa - zaplatíte toľko koľko prevoláte,
 • alebo neobmedzený balík volaní, ktorý vám zaručí predikovateľné náklady
 • Jednoducho pripojíme vašu existujúcu telefónnu ústredňu (ISDN alebo VoIP)
 • alebo vám telefónnu službu poskytneme vrátane modernej virtuálnej telefónnej ústredne a moderných IP telefónov
 • Žiadne kapitálové investície
 • Prepojenie firemných pobočiek a kancelárií v celom regióne
 • Bezproblémová a bezvýpadková migrácia vášho súčasného riešenia k hlasovej platforme SWAN
 • Prenositeľnosť čísla od existujúceho operátora s minimálnymi formalitami a plnou podporou počas celého procesu migrácie
 • Pohodlná kontrola nákladov s reportingom zadarmo a podrobným vyúčtovaním hovorov
 • K špecifickým požiadavkam pristupujeme individuálne
 • možnosť nahrať telefónne hlásky v profesionálnej kvalite
 • Podpora dohľadového 24/7 centra

Kľúčové prvky služby:

Hlasové služby poskytujeme prostredníctvom širokej škály technických riešení, ktoré zaistia jednoduchú integráciu s existujúcou IT infraštruktúrou vašej firmy. K službe zadarmo ponúkame číselné rozsahy podľa požiadavky zákazníka alebo zabezpečíme prenesenie vašich čísiel od súčasného operátora.

 • Veľké podniky zvýšia produktivitu vďaka zefektívneniu a optimalizácie hlasového riešenia
 • Call centrá môžu spracovávať veľké množstvo hovorov a získajú spoľahlivé a nákladovo efektívne volanie
 • Firmy s viacerými pobočkami získajú plne integrovanú a manažovanú telefónnu ústredňu (IP Centrex), ktorá je umiestná v našom dátovom centre, nemusia sa u ňu starať a zaručuje nepretžitý chod
 • Menšie firmy využijú spoľahlivé a úsporné telefonovanie s paušálnymi tarifami

Varianty telefónnej ústredne (PBX) a rozhraní

Telefónne ústredne SWAN poskytujú spojenie medzi telefónnymi linkami (klapkami) v jednej, alebo na viacerých lokalitách firmy.

 • Zákaznícka ústredňa: budete prevádzkovať svoju existujúcu PBX a SWAN zabezpečí plnú integráciu celého hlasového riešenia.
 • Virtuálna ústredňa: ústredňa hostovaná v cloude SWAN podporuje všetky možnosti IP a VoIP telefónie a funkcií IP Centrex. K dôležitým vlastnostiam služby patrí:
  • Nulové investície pre vašu firmu a volania zadarmo v rámci podnikovej siete
  • Riadenie číslovacích plánov
  • Funkcionality:
   • Automatická konfigurácia telefónov
   • Call Routing
   • Call Forwarding Unconditional
   • Call Forward on Busy
   • Call Forward on No Answer
   • Call Transfer
   • Call Waiting
   • Call Queuing
   • Call Pick-up
   • Voicemail
   • Do Not Disturb
   • 3-way Conference
   • Dialed, Received and Missed calls
   • CLIP
   • CLIR
   • Call Detail Records (CDR)
   • Call Monitoring
   • Call Recording
   • Call Barring
   • Call hold
   • Music on Hold
   • Paging
   • Intercom
   • Spoločný firemný telefónny zoznam
   • Zamknutie telefónu
   • Interactive Voice Response (IVR)
   • Funkcionalita Call Centra
 • Manažovaná ústredňa: zákazníci s individuálnymi požiadavkami, ktoré prekračujú bežné štandardné funkcie ocenia hardvérovú ústredňu spravovaná odborníkmi SWAN.

Prístupové možnosti:
VoIP Trunk multikanálový prístup k platforme SWAN. Telefónne pripojenie prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia, ktoré podporuje SIP Trunk, IAX Trunk alebo H.323 Trunk
ISDN PRA 30 kanálov digitálneho prístupu pre pripojenie zákazníckych PBX
ISDN BRA 2 kanály digitálneho prístupu pre pripojenie PBX alebo telefónu
IP telefónna linka IP telefón dodávaný a konfigurovaný spoločnosťou SWAN
Klasická telefónna linka tradičné analógové linky na pripojenie analógového telefónu, faxu alebo PBX

SWAN poskytuje hlasové služby na celom území Slovenskej republiky.

V prípade akýchkoľvek otázok využite prosím náš kontaktný formulár.

Služba Telefónne pripojenie ponúka nasledujúce formy účtovania:

 • Neobmedzená tarifa
  Menšie a stredné spoločnosti ocenia predvídateľné náklady. Za paušálny mesačný poplatok môžete volať do tuzemských pevných a mobilných sietí rovnako, ako do vybraných zahraničných destinácií.
 • Účtovanie podľa využitia
  Platíte pravidelný poplatok za hlasovú prípojku + iba skutočne prevolané minúty (uplatňuje sa sekundová tarifikácia).

Predbežný záujem o službu


Polia označené hviezdičkou sú povinné

Odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti SWAN, a. s. so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, IČ DPH: SK2020324317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2958/B (ďalej len „Podnik“) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov... Zobraziť celé znenie