Alt1

Sme tu pre Váš biznis

Zobraziť:

Pre zákazníkov, ktorí potrebujú pripojiť vlastnú sieť do existujúcej dátovej siete operátora či prepojiť vlastné sídla dátovým spojením, poskytujeme prenájom digitálnych telekomunikačných okruhov.

Zákazník po konzultáciách s nami na základe vlastných požiadaviek určí umiestnenie koncových bodov, topológiu, prenosovú kapacitu a typ rozhrania. Prenosové rýchlosti sa pohybujú od 64kbit/s až po technický strop pripojenia (využívajú sa násobky 2Mbit/s). 

Podľa umiestnenia koncových lokalít rozpoznávame:

 • Miestny digitálny telekomunikačný okruh zabezpečujúci spojenie dvoch bodov zákazníka v rámci jedného mesta,
 • medzimestský digitálny telekomunikačný okruh, ktorý spája lokality zákazníka medzi vzdialenými mestami,
 • medzinárodný digitálny telekomunikačný okruh, ktorý zabezpečí on-line komunikáciu do ľubovoľnej krajiny sveta.

Koncové body prenajímaných dátových okruhov sú pripájané prostredníctvom technológie FWA 26 GHz alebo mikrovlnným spojením bod – bod. Medzimestské diaľkové okruhy využívajú pokročilú, spoľahlivú a rýchlu chrbticovú sieť SWAN. Vďaka pokročilým technológiám, ktoré naše prenajímané okruhy využívajú, môžeme garantovať dostupnosť služieb až do 99,99%. Prenájom digitálneho spojenia je komplexnou službou s našim neustálym dohľadom na celej trase spojenia.

Pre koho sú služby určené

 • Pre spoločnosti, ktoré pre prenos dát v rámci Slovenska prípadne do zahraničia chcú využívať vlastný prenosový protokol
 • Pre telekomunikačných operátorov, ktorí prostredníctvom siete SWAN poskytujú telekomunikačné služby svojim zákazníkom
 • Pre pripojenie pobočkovej telefónnej ústredne do ústredne poskytovateľa hlasových služieb

Výhody služby

 • Rýchle zriadenie telekomunikačných okruhov
 • Široká škála ponúkaných prenosových rýchlostí
 • Riešenie poslednej míle - úplne nezávislé od pozemných vedení
 • Okamžitá zmena parametrov okruhov
 • Vysoká efektivita z hľadiska pomeru cena/kvalita
 • Nepretržitý monitoring služby až po zákaznícke zariadenia

Technické parametre

 • Podporované prenosové rýchlosti: 64kbit/s - nx2048 kbit/s
 • Podporované užívateľské rozhrania: Ethernet,G.703, E1, V.35, X.21

Voliteľné prístupové technológie (Last mile)

 • Bezdrôtový spoj technológie FWA 26 GHz
 • Bezdrôtový spoj Point-to-Point v licencovanom frekvenčnom pásme 13, 18, 23, 26 GHz
 • Optické vlákno
 • Metalický digitálny telekomunikačný okruh

V prípade záujmu o konkrétne riešenie pre Vašu firmu nás, prosím, kontaktujte


Odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti SWAN, a. s. so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava 4, IČO: 47 258 314, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6198/B (ďalej len „Podnik“) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov... Zobraziť celé znenie

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou SWAN, a.s., za účelom kontaktovania spoločnosťou SWAN, a.s., s cieľom poskytnúť mi odpoveď na mnou zaslanú požiadavku.

Polia označené hviezdičkou sú povinné