Prihláste sa do nášho newslettra a buďte medzi prvými, kto sa dozvie o novinkách!

Sme tu pre Váš biznis

 

Pre zákazníkov, ktorí potrebujú pripojiť vlastnú sieť do existujúcej dátovej siete operátora či prepojiť vlastné sídla dátovým spojením, poskytujeme prenájom digitálnych telekomunikačných okruhov.

Zákazník po konzultáciách s nami na základe vlastných požiadaviek určí umiestnenie koncových bodov, topológiu, prenosovú kapacitu a typ rozhrania. Prenosové rýchlosti sa pohybujú od 64kbit/s až po technický strop pripojenia (využívajú sa násobky 2Mbit/s). 

Podľa umiestnenia koncových lokalít rozpoznávame:

 • Miestny digitálny telekomunikačný okruh zabezpečujúci spojenie dvoch bodov zákazníka v rámci jedného mesta,
 • medzimestský digitálny telekomunikačný okruh, ktorý spája lokality zákazníka medzi vzdialenými mestami,
 • medzinárodný digitálny telekomunikačný okruh, ktorý zabezpečí on-line komunikáciu do ľubovoľnej krajiny sveta.

Koncové body prenajímaných dátových okruhov sú pripájané prostredníctvom technológie FWA 26 GHz alebo mikrovlnným spojením bod – bod. Medzimestské diaľkové okruhy využívajú pokročilú, spoľahlivú a rýchlu chrbticovú sieť SWAN. Vďaka pokročilým technológiám, ktoré naše prenajímané okruhy využívajú, môžeme garantovať dostupnosť služieb až do 99,99%. Prenájom digitálneho spojenia je komplexnou službou s našim neustálym dohľadom na celej trase spojenia.

Pre koho sú služby určené

 • Pre spoločnosti, ktoré pre prenos dát v rámci Slovenska prípadne do zahraničia chcú využívať vlastný prenosový protokol
 • Pre telekomunikačných operátorov, ktorí prostredníctvom siete SWAN poskytujú telekomunikačné služby svojim zákazníkom
 • Pre pripojenie pobočkovej telefónnej ústredne do ústredne poskytovateľa hlasových služieb

Výhody služby

 • Rýchle zriadenie telekomunikačných okruhov
 • Široká škála ponúkaných prenosových rýchlostí
 • Riešenie poslednej míle - úplne nezávislé od pozemných vedení
 • Okamžitá zmena parametrov okruhov
 • Vysoká efektivita z hľadiska pomeru cena/kvalita
 • Nepretržitý monitoring služby až po zákaznícke zariadenia

Technické parametre

 • Podporované prenosové rýchlosti: 64kbit/s - nx2048 kbit/s
 • Podporované užívateľské rozhrania: Ethernet,G.703, E1, V.35, X.21

Voliteľné prístupové technológie (Last mile)

 • Bezdrôtový spoj technológie FWA 26 GHz
 • Bezdrôtový spoj Point-to-Point v licencovanom frekvenčnom pásme 13, 18, 23, 26 GHz
 • Optické vlákno
 • Metalický digitálny telekomunikačný okruh

V prípade záujmu o konkrétne riešenie pre Vašu firmu nás, prosím, kontaktujte