Alt1

Sme tu pre Váš biznis

Zobraziť:

Virtuálne privátne siete

Virtuálna privátna sieť je privátna komunikačná sieť, ktorú môžu využívať spoločnosti, alebo organizácie komunikujúce prostredníctvom verejnej siete. Vo VPN sú dáta prenášané na verejnej infraštruktúre pomocou štandardných protokolov s vysokou bezpečnosťou.

VPN je realizovaná pripojením LAN siete do chrbticovej siete SWAN, ktorá je vybudovaná na platforme IP MPLS. Pomocou šifrovacích protokolov je možné dodatočne zvýšiť bezpečnosť, utajenie a verifikáciu odosielateľa a celistvosť prenášaných dát.

Komu sú služby určené

Všetkým spoločnostiam s viacerými pobočkami, ktoré potrebujú vzájomne komunikovať a zabezpečiť potrebnú kvalitu služby pre každý typ prevádzky.

Výhody služby VPN

 • Oddelenie prepojenia vytvoreného v rámci infraštruktúry SWAN od internetu
 • Garancia kvalitatívnych parametrov služby - Packet Loss, Round Trip Delay, Jitter
 • Zníženie nákladov na vnútrofiremné telefonovanie integráciou hlasovej a dátovej prevádzky do jednej až do 50%
 • Možnosť použiť existujúce pripojenie do dátovej siete SWAN na pripojenie do Internetu
 • Nepretržitý monitoring služby až po zákaznícke zariadenia
 • Okamžitá zmena parametrov služby
 • Vysoká efektivita z hľadiska pomeru cena/kvalita
 • Potrebný HW súčasťou služby
 • QoS

Možnosti VPN

Služba Typ prevádzky Aplikácia
BASIC Best Effort Bežná prevádzka
BUSINESS Real Time Business
PREMIUM Voice Hlas cez IP

 

Technické parametre

 • Prenosové rýchlosti: 64kbit/s - nx2048 kbit/s
 • Užívateľské rozhrania: Ethernet, G.703, E1, V.35, X.21

Voliteľné prístupové technológie (Last mile)

 • Bezdrôtový spoj technológie FWA 26 GHz a LTE 1,8 a 3,7 GHz
 • Bezdrôtový spoj Point-to-Point v licencovanom frekvenčnom pásme 13, 18, 23, 26 GHz
 • Bezdrôtový spoj vo voľnom pásme
 • Optické vlákno
 • Metalický digitálny telekomunikačný okruh

V prípade záujmu o konkrétne riešenie pre Vašu firmu nás, prosím, kontaktujte


Odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti SWAN, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava 4, IČO: 47 258 314, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6198/B (ďalej len „Podnik“) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov... Zobraziť celé znenie

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou SWAN, a.s., za účelom kontaktovania spoločnosťou SWAN, a.s., s cieľom poskytnúť mi odpoveď na mnou zaslanú požiadavku.

Polia označené hviezdičkou sú povinné