Vitajte v našom Test Cloude!

Vitajte v našom Test Cloude!Test Cloud je jedinečné testovacie prostredie, v ktorom si môžete sami vyskúšať cloudovú službu Virtuálne dátove centrum.

Cieľom je predstaviť vám rozhranie VMware a presvedčiť vás, že dokážeme vytvoriť bezpečný, vysoko škálovateľný výpočtový systém pre všetky vaše firemné aplikácie.

Test Cloud

Vyskúšajte si Test Cloud


Zadajte Vaše meno a e-mailovú adresu, prihlasovacie údaje Vám odošleme obratom.
Polia označené hviezdičkou sú povinné

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BENESTRA, s. r. o. v rozsahu uvedenom v tomto formulári je v zmysle právneho základu podľa §13 b) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, po dobu vybavovania požiadavky alebo trvania platného zmluvného vzťahu, aj po ukončení týchto aktivít, ak je to potrebné na plnenie zmluvných povinností alebo iných povinností uložených zákonom, po dobu splnenia danej povinnosti – zvyčajne 6 mesiacov po skončení zmluvy alebo po vybavení požiadavky, ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a právach dotknutej osoby zverejňuje spoločnosť na stránke Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti BENESTRA, s. r. o.

Čo je dovolené?

Môžete sa prihlásiť, vytvoriť nový virtuálny server alebo pracovať s existujúcim servervom, meniť jeho konfiguráciu, prihlásiť sa do operačného systému pomocou vzdialenej konzoly apod. Jednoducho to, čo bežne robievate počas pracovného dňa v úlohe správcu.
Skúste to a uvidíte aké je to jednoduché.

Čo nemôžete robiť?

Test Cloud nemá z bezpečnostných dôvodov prístup na Internet a neumožňuje testovať vlastné aplikácie. Ak by ste ich chceli otestovať, kontaktujte nás - vytvoríme pre vás samostatné prostredie.
Nemôžete ukladať žiadne citlivé ani osobné údaje, informácie, ktoré by mohli viesť k porušeniu práv duševného vlastníctva tretích strán

Test Cloud parametre

Test Cloud sa reštartuje pravidelne raz denne, a to ráno o 4:00

Zdroje, ktoré sú k dispozícii:
 • 20 GHz
 • 10 GB
 • 500 GB úložného priestoru

Dva virtuále servery (Windows a Debian) na testovanie:
 • 2xCPU
 • 1 GB RAM
 • 50 GB HDD
 • OS Windows a Linux

Systémové obmedzenia

Prostredie poskytuje viacnásobný prístup užívateľov v jednom čase. Každý užívateľ má možnosť jednoducho upraviť virtuálny server vytvorený inými užívateľmi.
Pamätajte, že celé prostredie sa každú noc reštartuje.

Požiadavky na prehliadač

Aby ste mohli získať prístup k vCloud Director, pred spustením Test Cloudu pripravte svoj prehliadač.

Ako nastaviť Mozilla Firefox Ako nastaviť Microsoft Internet Explorer

Používanie VMware Remote Console

VMware Remote Console môžete použiť na vzdialené pripojenie k myši, klávesnici a obrazovke virtuálneho stroja. To vám umožní používať ich ako pri hosťujúcom operačnom systéme nainštalovanom na lokálnom počítači. VMware Remote Console je doplnok, ktorý môžete použiť s prehliadačmi Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox.
VMware Remote Console sa otvorí v samostatnom okne. VMware Remote Console môžete nechať spustenú dokonca aj po zatvorení prehliadača. Aby ste mohli interagovať s operačnými systémami viacerých virtuálnych strojov súčasne, otvorte viac ako jednu konzolu. Musíte mať oprávnenia správcu na inštaláciu doplnku VMware Remote Console.

VMware Remote

Inštalácia doplnku VMware Remote Console pre prehliadač Mozilla Firefox

 1. Vyberte virtuálny stroj z panela Inventory (Inventár).
 2. Kliknite na kartu Console (Konzola). Ak doplnok ešte nie je nainštalovaný, objaví sa varovanie.
 3. Kliknite na Install plug-in (Inštalovať doplnok). Objaví sa okno Software Installation (Inštalácia softvéru).
 4. V okne Software Installation (Inštalácia softvéru) kliknite na Install now (Inštalovať teraz).
 5. Reštartujte prehliadač Firefox a dokončite inštaláciu.

Inštalácia doplnku VMware Remote Console pre Internet Explorer

 1. Vyberte virtuálny stroj z panela Inventory (Inventár).
 2. Kliknite na kartu Console (Konzola). Ak doplnok ešte nie je nainštalovaný, objaví sa varovanie.
 3. Vo varovnej správe kliknite na Install plug-in (Inštalovať doplnok). Objaví sa okno File Download - Security Warning (Preberanie súboru – bezpečnostné varovanie) s otázkou, či chcete súbor spustiť alebo uložiť.
 4. Kliknite na Run (Spustiť) a v okne Internet Explorer - Security Warning (Internet Explorer – bezpečnostné varovanie) kliknite znovu na Run (Spustiť).
 5. Na úvodnej stránke kliknite na tlačidlo Install (Inštalovať).
 6. Po dokončení inštalácie kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).

Heslo pre prihlásenie do operačného systému

 1. Kliknite na záložku My Cloud a následne VMs v bočnom menu
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na virtuálny stroj, ktorý chcete ovládať.
 3. Z VM menu zvoľte Properties (vlastnosti).
 4. Kliknite na záložku Guest OS Customization.
 5. V časti Password Reset nájdete heslo na prihlásenie.

Predbežný záujem o službu


Polia označené hviezdičkou sú povinné

Odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti SWAN, a. s. so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 314, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6198/B (ďalej len „Podnik“) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov... Zobraziť celé znenie