Zariadenia

Zobraziť:

WIFI router PRO

Fotografia zariadenia

Ideálne sieťové riešenie pre domácu alebo firemnú počítačovú sieť typu GigaEthernet.

Pre pripojenie počítačov pomocou kábla je vybavený 4x LAN a jedným WAN portom typu Ethernet 10/100/1000 Mbps, smerovač zároveň podporuje technológiu 802.11 a/b/g/n/ac  pre bezdrôtový prístup do siete. Cez sieťový kábel umožňuje pripojiť 4 počítačov alebo až 253 bezdrôtovo.

Zariadenie je nevyhnutnou súčasťou objednávky pre služby (optický internet, digitálna televízia, balík služieb DUO) na kategórii siete Ethernet+ z dôvodu riadenia prevádzky Služby spoločnosťou SWAN, a.s. pre zabezpečenie jej parametrov, pričom zariadenie zostáva počas celej doby poskytovania Služby vo vlastníctve a správe spoločnosti SWAN, a.s. Rozhraním pre pripojenie koncových zariadení účastníka sú špecifikované vnútorné rozhrania zariadenia.