Oznamy

Oznamy

Zobraziť:

Zmena zmluvných podmienok pre BONET Group, s.r.o.

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vám v súlade s § 43 ods. 2 písm. c) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) oznámiť, že s účinnosťou od 01.09.2021 dochádza k podstatnej zmene zmluvných podmienok. Všeobecné podmienky poskytovania verejnej telekomunikačnej služby spoločnosti BONET Group, s.r.o. s platnosťou a účinnosťou odo dňa 01.09.2021 novými prestávajú platiť a nahrádzajú sa novými Všeobecnými podmienkami poskytovania verejnej telekomunikačnej služby, ktorých znenie je uvedené tu.
Znenie podmienok sa oproti predošlým Všeobecným podmienkam poskytovania verejnej telekomunikačnej služby mení v bode 7.8., pričom rozsah poskytovaných služieb sa uvedenou zmenou žiadnym spôsobom nemení.
V prípade, že uvedenú zmenu neakceptujete, máte v zmysle § 44 ods. 8 písm. a) Zákona právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia tejto zmeny.