Oznamy

Oznamy

Zobraziť:

Úprava ceny služieb v súvislosti so zmenou zákona o DPH

V dôsledku novelizácie zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa pri stanovení konečnej predajnej ceny služieb uplatňuje sadzba DPH tej krajiny Európskej únie, v ktorej má príjemca služby sídlo, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. Tieto zmeny sa týkajú poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb nezdaniteľným osobám (osobám nevykonávajúcim nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť/podnikanie) a nadobúdajú účinnosť od 1. 1. 2015.