Oznamy

Oznamy

Zobraziť:

Tarifa za volania na informačné linky

Vážený zákazník,

na základe § 43 ods. 2 písmena c, zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách Vám oznamujeme, že s platnosťou od 1. 9. 2014 sa zvyšuje tarifa za volania na informačné linky o účastníckych číslach 1181 a 1185 a tarifa za volania na službu Info Asistent 12111, a to na 0,99 EUR/min. s DPH. Ostatné tarify zostávajú nezmenené.