Oznamy

Oznamy

Zobraziť:

Neplánovaný výpadok služieb lokalita Bratislava - Devínska Nová Ves

Vážený zákazník, 

evidujeme technickú poruchu pri poskytovaní telekomunikačných služieb, internetu a digitálnej a káblovej televízie, ktorá bola spôsobená prerušením telekomunikačných optických a kabelážnych rozvodov dňa 2.8.2020 od 11:32 hod na časti sídlisk Kostolné a Podhorské (Devínska Nová Ves). 
Napriek intenzívnym prácam pracovníkov spoločnosti SWAN, a.s. a našich dodávateľov sa podarilo opraviť len časť poškodenej infraštruktúry a práce majú pokračovať aj 6.8.2020 do úplného odstránenia poruchy a závad pri poskytovaní služieb.

Za vzniknuté problémy sa vám ospravedlňujeme. 

Dotknuté ulice:
Pavla Horova, Eisnerova, J.Smreka, Pod Lipovým