Oznamy

Oznamy

Zobraziť:

Úprava ceny služieb v súvislosti so zmenou zákona o DPH

V dôsledku novelizácie zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa pri stanovení konečnej predajnej ceny služieb uplatňuje sadzba DPH tej krajiny Európskej únie, v ktorej má príjemca služby sídlo, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. Tieto zmeny sa týkajú poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb nezdaniteľným osobám (osobám nevykonávajúcim nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť/podnikanie) a nadobúdajú účinnosť od 1. 1. 2015.

Tarifa za volania na informačné linky

Vážený zákazník,

na základe § 43 ods. 2 písmena c, zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách Vám oznamujeme, že s platnosťou od 1. 9. 2014 sa zvyšuje tarifa za volania na informačné linky o účastníckych číslach 1181 a 1185 a tarifa za volania na službu Info Asistent 12111, a to na 0,99 EUR/min. s DPH. Ostatné tarify zostávajú nezmenené.

Aktualizácia firmware D-Link

Vážený zákazník,

Dovoľte nám informovať Vás, že niektoré smerovače od spoločnosti D-Link obsahujú bezpečnostnú chybu, na základe ktorej je možné získať administrátorský prístup na router (smerovač). Táto chyba bola potvrdená vo verzii firmwaru 1.13 na smerovačoch (DIR-100, DI-624, DI-524, DI-604, DI-604).


Výrobca D-Link, ako aj spoločnosť SWAN, odporúčajú používateľom aktualizovať si firmware na svojom smerovači D-Link.

Pred vykonaním aktualizácie odporúčame zapísať si dôležité údaje ako sú heslá, SSID, prípadne IP adresy, alebo vykonať zálohu existujúcej konfigurácie na disk nasledovným spôsobom:

1. Prihláste sa cez webový prehliadač na smerovač zadaním adresy: http://192.168.0.1

2. V záložke "Tools/Nástroje" vyberte položku "System",  možnosť "Save/Uložiť" a uložte existujúcu konfiguráciu. 


Aktualizáciu firmwaru vykonáte nasledovne:

1. Zo stránky www.dlink.com stiahnite najnovší firmware vhodný pre váš typ smerovača. Špeciálnu pozornosť venujte tzv. hardvérovej revízii smerovača, ktorá musí byť identická viď. obrázok:

Ak máte model D-Link DI-524, firmware si môžete stiahnuť po spresnení hardvérovej revízie tu: D-Link Support

2. Prihláste sa cez webový prehliadač na smerovač zadaním adresy: http://192.168.0.1

3. V záložke "Tools/Nástroje" vyberte položku "Firmware",  možnosť "Browse/Hľadať" a zadajte cestu k uloženému firmwaru.

4. Reštartujte smerovač

 

V prípade potreby nás kontaktujte na zákazníckom servise na čísle 0650 123 456, voľba 4.