Oznamy

Oznamy

Zobraziť:

Plánovaný výpadok služieb celé Slovensko

Vážený zákazník,

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 3.9.2020, v čase medzi 00:00 a 05:00 hod. dôjde z dôvodu vykonávania plánovaných servisných prác k nedostupnosti všetkých služieb SWAN Multimedia.
V prípade, že služby po tomto termíne nenabehnú, odporúčame reštartovať koncové zariadenia optický prevodník, router, STB. 

Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.
Váš telekomunikačný operátor SWAN

Neplánovaný výpadok služieb lokalita Bratislava - Devínska Nová Ves

Vážený zákazník, 

evidujeme technickú poruchu pri poskytovaní telekomunikačných služieb, internetu a digitálnej a káblovej televízie, ktorá bola spôsobená prerušením telekomunikačných optických a kabelážnych rozvodov dňa 2.8.2020 od 11:32 hod na časti sídlisk Kostolné a Podhorské (Devínska Nová Ves). 
Napriek intenzívnym prácam pracovníkov spoločnosti SWAN, a.s. a našich dodávateľov sa podarilo opraviť len časť poškodenej infraštruktúry a práce majú pokračovať aj 6.8.2020 do úplného odstránenia poruchy a závad pri poskytovaní služieb.

Za vzniknuté problémy sa vám ospravedlňujeme. 

Dotknuté ulice:
Pavla Horova, Eisnerova, J.Smreka, Pod Lipovým

OZNAM O ZMENE VŠEOBECNÝCH PODMIENOK VYBRANÝCH VEREJNÝCH SLUŽIEB

V Bratislave, dňa 30.4.2020

 

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať o zmenách zmluvných podmienok vybraných služieb  poskytovaných prostredníctvom siete WAS/RLAN vo frekvenčnom pásme 5150 – 5725 MHz.

Zmena sa týka výhradne nasledovných vybraných služieb: Pohoda-Viazanosť, Laik-Viazanosť, 5G Mini, Maniak-Viazanosť, Senior 1, Študent 1, 5G Mini_new, City 10, PROFÍK – Viazanosť - 12/4 Mbit/s, PROFÍK1 - Bez viazanosti - 12/4 Mbit/s, 5G Micro, Balík 2, City 5, 5G Ideal_new, Laik-Bez viazanosti, 5G Standard_new, Študent 2, Senior 2, Senior, Študent, Pohoda-Bez viazanosti, Balík 1, 5G Standart, Garant 50/25 Mbit/s a nevzťahujú sa na iné služby poskytované spoločnosťou SWAN, a.s.

Pre uvedené vybrané služby s platnosťou a účinnosťou od 01.06.2020 prestávajú platiť doterajšie VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SWAN, a. s. a nahrádzajú sa novými VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI NA POSKYTOVANIE VYBRANÝCH VEREJNÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SWAN, a.s.  poskytovaných prostredníctvom sietí WAS/RLAN vo frekvenčnom pásme 5150 – 5725 MHz, ktorých znenie je uvedené tu: Všeobecné podmienky pre vybrané služby vo frekvenčnom pásme WAS/RLAN 5150-5725 MHz

Znenie podmienok sa oproti predošlým podmienkam mení v bode 1.10 a 6.12, pričom rozsah poskytovanej služby sa uvedenou zmenou nijak nemení.

Zákazníci vyššie uvedených vybraných služieb majú v zmysle §43 ods. 2 c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptujú; toto právo si môžu uplatniť do jedného mesiaca od tohto oznámenia.

SWAN, a.s.

SWAN Centrá uzavreté 8. a 9. apríla 2020

Vážení zákazníci,

z dôvodu ochranných opatrení prijatých vládou SR budú SWAN Centrá počas dní 8. a 9. apríl 2020 zatvorené. Najbližšie sa SWAN Centrá otvoria v utorok 14. apríla 2020 v obmedzenom režime od 10. do 13. hodiny.

Ďakujeme za pochopenie.

Plánovaný výpadok služieb lokalita Zvolen

Vážený zákazník,

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 28.02.2020, v čase medzi 01:00 a 05:00 hod. dôjde z dôvodu vykonávania plánovaných servisných prác k nedostupnosti služieb SWAN Multimedia.

V prípade, že služby po tomto termíne nenabehnú, odporúčame reštartovať koncové zariadenia router, STB.

Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Váš telekomunikačný operátor SWAN