Oznamy

Oznamy

Zobraziť:

OZNAM O ZMENE VŠEOBECNÝCH PODMIENOK VYBRANÝCH VEREJNÝCH SLUŽIEB

V Bratislave, dňa 30.4.2020

 

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať o zmenách zmluvných podmienok vybraných služieb  poskytovaných prostredníctvom siete WAS/RLAN vo frekvenčnom pásme 5150 – 5725 MHz.

Zmena sa týka výhradne nasledovných vybraných služieb: Pohoda-Viazanosť, Laik-Viazanosť, 5G Mini, Maniak-Viazanosť, Senior 1, Študent 1, 5G Mini_new, City 10, PROFÍK – Viazanosť - 12/4 Mbit/s, PROFÍK1 - Bez viazanosti - 12/4 Mbit/s, 5G Micro, Balík 2, City 5, 5G Ideal_new, Laik-Bez viazanosti, 5G Standard_new, Študent 2, Senior 2, Senior, Študent, Pohoda-Bez viazanosti, Balík 1, 5G Standart, Garant 50/25 Mbit/s a nevzťahujú sa na iné služby poskytované spoločnosťou SWAN, a.s.

Pre uvedené vybrané služby s platnosťou a účinnosťou od 01.06.2020 prestávajú platiť doterajšie VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SWAN, a. s. a nahrádzajú sa novými VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI NA POSKYTOVANIE VYBRANÝCH VEREJNÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SWAN, a.s.  poskytovaných prostredníctvom sietí WAS/RLAN vo frekvenčnom pásme 5150 – 5725 MHz, ktorých znenie je uvedené tu: Všeobecné podmienky pre vybrané služby vo frekvenčnom pásme WAS/RLAN 5150-5725 MHz

Znenie podmienok sa oproti predošlým podmienkam mení v bode 1.10 a 6.12, pričom rozsah poskytovanej služby sa uvedenou zmenou nijak nemení.

Zákazníci vyššie uvedených vybraných služieb majú v zmysle §43 ods. 2 c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptujú; toto právo si môžu uplatniť do jedného mesiaca od tohto oznámenia.

SWAN, a.s.

SWAN Centrá uzavreté 8. a 9. apríla 2020

Vážení zákazníci,

z dôvodu ochranných opatrení prijatých vládou SR budú SWAN Centrá počas dní 8. a 9. apríl 2020 zatvorené. Najbližšie sa SWAN Centrá otvoria v utorok 14. apríla 2020 v obmedzenom režime od 10. do 13. hodiny.

Ďakujeme za pochopenie.

Plánovaný výpadok služieb lokalita Zvolen

Vážený zákazník,

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 28.02.2020, v čase medzi 01:00 a 05:00 hod. dôjde z dôvodu vykonávania plánovaných servisných prác k nedostupnosti služieb SWAN Multimedia.

V prípade, že služby po tomto termíne nenabehnú, odporúčame reštartovať koncové zariadenia router, STB.

Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Váš telekomunikačný operátor SWAN

Plánovaný výpadok služieb lokalita Nitra

Vážený zákazník,

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 26.02.2020 v čase medzi 01:00 a 05:00 hod. dôjde z dôvodu príprav uvedenia služieb s vyššími prenosovými rýchlosťami ku krátkodobým výpadkom alebo čiastočnému obmedzeniu televíznych a internetových služieb.

V prípade, že služby po tomto termíne nenabehnú, odporúčame reštartovať koncové zariadenia router, STB. 

Za zníženú kvalitu služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Váš telekomunikačný operátor SWAN

Plánovaný výpadok služieb lokalita Trnava

Vážený zákazník,

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 13.02.2020 v čase medzi 01:00 a 05:00 hod. dôjde z dôvodu príprav uvedenia služieb s vyššími prenosovými rýchlosťami ku krátkodobým výpadkom alebo čiastočnému obmedzeniu televíznych a internetových služieb.

V prípade, že služby po tomto termíne nenabehnú, odporúčame reštartovať koncové zariadenia router, STB. 

Za zníženú kvalitu služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Váš telekomunikačný operátor SWAN