Oznamy

Oznamy

Zobraziť:

Nedostupnosť služieb Swan 25.8.2021

Dnes počas skorých ranných hodín došlo ku krátkodobému prerušeniu v poskytovaní služieb. Príčinou bol problém na hlavnom zariadení, ktorý bol spôsobený výpadkom jednej procesorovej karty. Následne došlo k hardvérovej poruche, ktorá spôsobila problém aj na redundantnej karte. Výpadok bol odstránený bezodkladným zásahom našich technikom. Všetkým našim zákazníkom sa ospravedlňujeme za vzniknuté problémy.

Plánovaná práca pre káblovú televíziu Šahy

Prevádzkovateľ káblovej televízie v lokalite Šahy, spoločnosť SWAN, a. s. oznamuje
svojim abonentom, že z dôvodu zvyšovania kvality svojich DVBT a CATV služieb, 
bude dňa 12.8.2021 v čase od 00.00 do 06:00 prevedená rekonštrukcia vysielania.
Po tejto rekonštrukcii bude potrebné vykonať znovu naladenie všetkých
televíznych prijímačov.

Zmena zmluvných podmienok pre BONET Group, s.r.o.

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vám v súlade s § 43 ods. 2 písm. c) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) oznámiť, že s účinnosťou od 01.09.2021 dochádza k podstatnej zmene zmluvných podmienok. Všeobecné podmienky poskytovania verejnej telekomunikačnej služby spoločnosti BONET Group, s.r.o. s platnosťou a účinnosťou odo dňa 01.09.2021 novými prestávajú platiť a nahrádzajú sa novými Všeobecnými podmienkami poskytovania verejnej telekomunikačnej služby, ktorých znenie je uvedené tu.
Znenie podmienok sa oproti predošlým Všeobecným podmienkam poskytovania verejnej telekomunikačnej služby mení v bode 7.8., pričom rozsah poskytovaných služieb sa uvedenou zmenou žiadnym spôsobom nemení.
V prípade, že uvedenú zmenu neakceptujete, máte v zmysle § 44 ods. 8 písm. a) Zákona právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia tejto zmeny.

Plánovaný výpadok služieb lokalita Trnava

Vážený zákazník, dovoľte nám informovať Vás, že dňa 24.6.2021, v čase od 22:00 do 25.6.2021 8:00 hod. dôjde k realizácii plánovaných servisných prác a nedostupnosti služieb SWAN Multimedia z dôvodu výmeny technológie pre zvýšenie kvality služieb spoločnosti SWAN.  V prípade, že služby po tomto termíne nenabehnú, odporúčame reštartovať koncové zariadenia router a STB. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Nedostupnosť služieb bude na adresách: Na hlinách 1a, 1c, 4, 7, 12, 15, 19, 21, 24, 31d, 36, 39, 43, 49, 50, 64, Špačinská cesta 9, 15, 21, 27, 46, 52, 66, 72, 78 Oblúková 31 J. Jána Hajdóczyho 2, 10, 14 Saleziánska 48 Jozefa Herdu 3 

Váš telekomunikačný operátor SWAN

Plánovaný výpadok služieb lokalita Trnava

Vážený zákazník, dovoľte nám informovať Vás, že dňa 3.6.2021, v čase od 22:00 do 4.6.2021 8:00 hod. dôjde k realizácii plánovaných servisných prác a nedostupnosti služieb SWAN Multimedia z dôvodu výmeny technológie pre zvýšenie kvality služieb spoločnosti SWAN.  V prípade, že služby po tomto termíne nenabehnú, odporúčame reštartovať koncové zariadenia router a STB. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Nedostupnosť služieb bude na adresách: Na hlinách 1a, 1c, 4, 7, 12, 15, 19, 21, 24, 31d, 36, 39, 43, 49, 50, 64, Špačinská cesta 9, 15, 21, 27, 46, 52, 66, 72, 78 Oblúková 31 J. Jána Hajdóczyho 2, 10, 14 Saleziánska 48 Jozefa Herdu 3

Váš telekomunikačný operátor SWAN