SWAN blog

SWAN blog

Viac informácií

Zmena Všeobecných podmienok na poskytovanie služby MAX spoločnosti SWAN, a.s.

Z dôvodu prijatia nového zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, ktorým sa v zmysle jeho § 44 menia náležitosti Zmluvy o poskytovaní verejných služieb (predtým Zmluvy o pripojení), a v súlade s jeho ustanoveniami,  spoločnosť SWAN, a.s. nahrádza doterajšie znenie Všeobecných podmienok na poskytovanie služby MAX spoločnosti SWAN, a.s. novým znením pod názvom  Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných služieb spoločnosti SWAN, a.s. a to s účinnosťou od 01.01.2012. Vo vzťahu k účastníkom, ktorí uzavreli Zmluvu o pripojení so spoločnosťou SWAN, a.s. pred 01.01.2012, nadobúdajú Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných služieb spoločnosti SWAN, a.s. účinnosť od 01.02.2012. Zároveň spoločnosť SWAN, a.s. upozorňuje, že účastník nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa § 44 ods. 6 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.

Úplné znenie aktualizovaných Všeobecných podmienok na poskytovanie verejných služieb spoločnosti SWAN, a.s. nájdete na http://www.max.sk/sk/dokumenty/listuj/2/zmluvy-a-smernice


Funkcie digitálnej televízie

Funkcie digitálnej televízie

Pozerajte čo chcete a kedy chcete. Spoznajte funkcie digitálnej TV od SWAN MULTIMEDIA a staňte sa pánmi domácej zábavy.

Viac informácií

Vysokorýchlostný internet

Funkcie digitálnej televízie

Superrýchly internet u Vás doma. Stiahnite si film v HD rozlíšení za pár minút, surfujte rýchlosťou svetla, nestarajte sa o dátové limity.

Viac informácií

Speedmeter

Funkcie digitálnej televízie

Aký rýchly je Váš internet? Odmerajte si aktuálnu rýchlosť Vášho internetového pripojenia (upload/download) pomocou Speedmetra.

Viac informácií