SWAN blog

SWAN blog

Viac informácií

Transparentnejšie k zákazníkovi

Pri príprave a poskytovaní našich služieb zákazníkom sme vždy prihliadali na kvalitu služieb. Kvalita sa dotýka všetkých aspektov od vlastností a funkcionalít služby, cez dostupnosť služby a končiac SLA parametrami. Nemenej podstatným prvkom vplývajúcim na kvalitu služby je zákaznícka podpora – naša pomocná ruka smerom k zákazníkovi.

Pomoc zákazník potrebuje najmä v kritických momentoch, ktoré nastávajú v čase výpadku služby. Najmä vďaka stabilnej sieti a sústavným zvyšovaním odbornosti zamestnancov technického oddelenia BENESTRA zákazníci mávajú výpadok služby sporadicky. Ale aj keď taká situácia nastane, chceme byť voči zákazníkovi maximálne transparentní. Chceme aby mal prístup k dôležitým informáciám. Nakoľko v čase hromadného výpadku môže byť problém sa dovolať na naše oddelenie služieb zákazníkom, uviedli sme do prevádzky nové riešenie: status.benestra.skNa tomto unikátnom portáli nájde zákazník aktuálny stav pre väčšinu služieb poskytovaných spoločnosťou BENESTRA. Stav služieb môže byť prezentovaný jednou zo štyroch kategórií:

1) zelená – služba je v prevádzke
2) žltá – prevádzka služby je čiastočne obmedzená
3) oranžová – menší výpadok dotýkajúci sa menšieho počtu zákazníkov v konkrétnej oblasti a 
4) červená – veľký výpadok služby dotýkajúci sa väčšiny zákazníkov

K dispozícii je aj historický prehľad výpadkov. Zákazník ma možnosť zaregistrovať svoju e-mailovú adresu pre zasielanie automatických notifikácii ohľadne nových udalostí alebo zmien na existujúcich incidentoch.

Okrem samotného statusu služieb na stránku dopĺňame pre zákazníkov dôležité informácie, ktoré výpadok môžu bližšie popisovať alebo uvádzať predpokladanú dobu odstránenia. Systémovo riešenie prevádzkujeme mimo BENESTRA sieť a tým pádom by mali byť všetky informácie dostupné aj v málo pravdepodobnom scenári, kedy by padla naša hlavná sieť.

Každý jeden výpadok alebo obmedzenie služby môže mať negatívny dopad na prevádzku podnikovej siete a tým pádom aj na prevádzku a hospodárske výsledky podniku. Prvý impulz na spustenie tejto zákazníckej služby prišiel od samotných BENESTRA zákazníkov, ktorí sa zapojili do zákazníckeho prieskumu v letných mesiacoch. Schopnosť počúvať svojich zákazníkov a napĺňať ich potreby nám pomáha zvyšovať kvalitu našich služieb.

STATUS.BENESTRA.SK

Róbert Plonka
Riaditeľ zákazníckeho servisuFunkcie digitálnej televízie

Funkcie digitálnej televízie

Pozerajte čo chcete a kedy chcete. Spoznajte funkcie digitálnej TV od SWAN MULTIMEDIA a staňte sa pánmi domácej zábavy.

Viac informácií

Vysokorýchlostný internet

Funkcie digitálnej televízie

Superrýchly internet u Vás doma. Stiahnite si film v HD rozlíšení za pár minút, surfujte rýchlosťou svetla, nestarajte sa o dátové limity.

Viac informácií

Speedmeter

Funkcie digitálnej televízie

Aký rýchly je Váš internet? Odmerajte si aktuálnu rýchlosť Vášho internetového pripojenia (upload/download) pomocou Speedmetra.

Viac informácií