SWAN blog

SWAN blog

Viac informácií

Slávnostné odhalenie pamätníka Jozefa Murgaša

V pondelok 27. 4. 2015 prebehlo pri príležitosti 110. výročia prvého bezdrôtového prenosu slova slávnostné odhalenie pamätníka Jozefa Murgaša. Sme hrdí, že aj my sme mohli podporiť výstavbu pamätníka pre takého významného vedca, objaviteľa a umelca.

 

Kto je Jozef Murgaš?

Jozef Murgaš, významný slovenský vynálezca, politik, signatár Pittsburgskej dohody, reverend, kňaz, umelec a maliar, rodák z Tajova pri Banskej Bystrici je autorom viacerých patentov v oblasti bezdrôtového prenosu informácií.

Už počas štúdia prejavil veľké nadanie pre teológiu, vedu aj umenie. V roku 1888 bol vysvätený za rímsko-katolíckeho kňaza v banskobystrickej diecéze. Popri kňazskom pôsobení sa venoval umeniu a maľbe, tieto schopnosti ďalej rozvíjal na maliarskej škole v Budapešti a Akadémii umení v Mníchove.

Po vysťahovaní do USA v roku 1896 sa venoval odbornému štúdiu elektrotechniky a na pôde fary vo Wilkes-Barre si zriadil aj experimentálne laboratórium. Jeho úspešné experimenty v oblasti bezdrôtovej telegrafie mu priniesli svetové prvenstvo v bezdrôtovom prenose informácií prostredníctvom tónovej modulácie elektromagnetických vĺn, ktoré úspešne vykonal v USA v roku 1905. Ďalší jeho patent umožnil bezdrôtový prenos správ zakódovaných v ustálených telegrafných značkách nad zemským povrchom prostredníctvom Tón-systému. Jozef Murgaš tiež v roku 1905 uskutočnil ako prvý človek na svete bezdrôtový prenos ľudského hlasu. Pamätné sú jeho odvysielané a prijaté slová „Počujete ma? Počujete ma? Počuje ma niekto?“.

 

Slávnostné odhalenie pamätníka

Slávnostné odhalenie pamätníka, ktorý je umiestnený pred hlavným vchodom do budovy rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Vazovovej ulici č. 5, prebehlo za prítomnosti početných čestných hostí. Medzi nich partil aj rektor STU, Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Norbert Molnár a predseda Fóra pre komunikačné technológie a Asociácie Jozefa Murgaša, Ing. Ján Šebo.

Pamätník sa nachádza na upravenom exteriéri rektorátu STU a vytvára dôstojný priestor pre pripomenutie tohto významného vedca, objaviteľa aj umelca.

Výstavbu pamätníka, na ktorom je umiestnená bronzová busta Jozefa Murgaša vyhotovená v roku 1980 akademickým sochárom Alexandrom Trizuljakom, podporilo viacero štátnych, vedeckých, vzdelávacích aj komerčných subjektov a firiem, ku ktorým sa pridala aj spoločnosť SWAN. Samotný pamätník je dielom Ing. arch. Klementa Trizuljaka a Ing. arch. Alexandra Trizuljaka ml. Sme hrdí, že aj my sme mohli podporiť výstavbu pamätníka pre tak významnú osobnosť, akou bol Jozef Murgaš.

CTA IMAGE

Chcete od nás dostávať digitálne tipy a vedieť ako prví, čo máme nové?


Funkcie digitálnej televízie

Funkcie digitálnej televízie

Pozerajte čo chcete a kedy chcete. Spoznajte funkcie digitálnej TV od SWAN MULTIMEDIA a staňte sa pánmi domácej zábavy.

Viac informácií

Vysokorýchlostný internet

Funkcie digitálnej televízie

Superrýchly internet u Vás doma. Stiahnite si film v HD rozlíšení za pár minút, surfujte rýchlosťou svetla, nestarajte sa o dátové limity.

Viac informácií

Speedmeter

Funkcie digitálnej televízie

Aký rýchly je Váš internet? Odmerajte si aktuálnu rýchlosť Vášho internetového pripojenia (upload/download) pomocou Speedmetra.

Viac informácií