SWAN blog

SWAN blog

Viac informácií

Obavy verzus príležitosti

Každý IT-čkár pozná teóriu: cloud je odpoveď na optimálne množstvo výpočtových zdrojov v akomkoľvek čase.

Dynamika a elasticita cloudu prinášajú efektivitu najmä v prípade cloud-burst aktivít (rôzne kampane, sezónny obchod, jednorazové udalosti), ktoré môžu nárazovo vyťažovať zdroje alebo keď sa nároky na zdroje ťažko predvídajú. Šetrenie nákladov ako samostatný argument u väčšiny zákazníkov neobstojí. Potreba ušetriť finančné zdroje musí byť sprevádzaná získaním už skôr spomenutých benefitov alebo znížením nákladov v iných prevádzkových oblastiach.

Napriek uvedeným výhodám cloudu, jeho implementácia v našom regióne napreduje pomalšie oproti očakávaniam. Z pohľadu produktového cyklu sú cloudové služby u nás ešte stále len niekde na pomedzí fázy zavedenia a fázy rastu, aj keď operátori sú pripravení tieto služby poskytovať už niekoľko rokov. Operátori si uvedomujú, že nemôžu donekonečna žiť zo služieb ako sú internet, dátové alebo hlasové služby, ktoré sú dnes bežnou komoditou, pretože cenová erózia je pri nich z roka na rok rýchlejšia. Aj preto hľadajú alternatívy, ktoré im pomôžu vykryť pokles zisku z týchto tradičných telekomunikačných služieb. Manažované služby dostupné pre zákazníka na virtualizačnej platforme operátora sa javia ako jedna z alternatív. Trh je pripravený. Ponuka do veľkej miery odzrkadľuje dopyt resp. očakávania zákazníkov, no napriek tejto potešiteľnej zhode sa u nás žiadna cloudová revolúcia nedeje. Prečo?

Obavy v podnikovej sfére

Na rozdiel od súkromnej sféry, kde sa cloud stal každodennou súčasťou práce aj zábavy (Gmail, Facebook, alebo Dropbox atď.), v podnikovej sfére, stále v určitých skupinách prevláda názor, že cloud prináša negatíva, ktoré prevážia plusy. Kto sú teda títo zástancovia konzervatívnej sieťovej architektúry, a aké sú ich najväčšie obavy?

Pod cloudom býva najväčšia tma?

Aj keď to málokto prizná, sú to práve IT manažéri. Medzi ich najväčšie obavy patrí zníženie dôležitosti IT oddelenia súvisiace s presunutím časti architektúry k operátorovi. Často sa však zabúda, že  IT oddelenie naopak získa ďaleko väčší priestor venovať sa správe aplikácii a užívateľov. Ďalšia obava pramení z pocitu, že veci v cloude nemá IT zamestnanec tak pod kontrolou ako vo vlastnej sieti – ale v skutočnosti ide viac o pocitovú záležitosť –  svoje peniaze chceme mať tiež pod kontrolou a predsa ich ukladáme do „cloudu“ svojej banky a spravujeme ich cez online banking.

Vďaka cloudu môže IT manažér posilniť svoju pozíciu, zvýšiť svoj kredit u svojho zamestnávateľa a v neposlednom rade získať prostriedky, či už finančné alebo ľudské zdroje, ktoré vie použiť v rámci svojho oddelenia. Úspech je postavený na tom ako IT manažér vysvetlí benefity cloudu svojim nadriadeným. Keďže dôvernosť, dostupnosť a integrita informácií je dnes nevyhnutnou požiadavkou na fungovanie spoločností,  každá firma sa zaoberá opatreniami, ktorými predídu prerušeniu prevádzky alebo nedostupnosti svojich služieb. Nikoho nepoteší nedostupný internetový obchod, nedostupný mail server alebo nefunkčný CRM systém. Presunutím týchto služieb do cloudu si firma zabezpečí kontinuitu prevádzky a predíde finančným stratám a zníženiu reputácie medzi zákazníkmi.

Maximálne 4 minúty a 19 sekúnd mesačne

Samozrejme, IT manažér by si mal dať záležať na výbere operátora, posúdením jeho skúseností, schopnosti zabezpečiť bezpečnú a neprerušenú prevádzku a tiež lokality, kde má operátor umiestnenú technológiu. Väčší operátori prevádzkujú svoje virtualizačné platformy v špičkových dátových centrách, ktoré majú zabezpečený nepretržitý a niekoľkonásobne zálohovaný prívod elektrickej energie, internetovej konektivity a zároveň sú zabezpečené pred fyzickým narušením priestorov a protipožiarnou ochranou vysokého stupňa. Vďaka takémuto prostrediu vedia niektorí poskytovatelia ponúknuť zákazníkom SLA až 99,99 % čo predstavuje maximálny výpadok 4 minúty a 19 sekúnd mesačne. Okrem fyzickej bezpečnosti datacentra treba zohľadniť aj informačnú bezpečnosť, ktorá je v prípade cloudových služieb nemenej dôležitá. V západnej Európe je nepísaným pravidlom a zároveň jedným z hlavných kritérií aby poskytovateľ cloudových služieb mal certifikáciu informačnej bezpečnosti, napríklad podľa najnovšieho štandardu ISO/IEC 27001:2013. Už aj Slovensku nájdeme operátorov, ktorí dodržiavajú štandardy informačnej bezpečnosti podľa tejto normy.

Radšej OPEX ako CAPEX

Prenesenie služieb do cloudu okrem výhod pre firmu prináša výhody aj pre samotné IT oddelenie. Odpadá potreba aktualizácie softwaru, ktorá bola často odkladaná až na poslednú chvíľu. IT manažéri sa nemusia zaoberať nutnosťou generačnej obnovy hardwaru, ktorá so sebou nesie nielen vysoké finančné náklady, ale aj riešenie problémov kompatibility existujúceho softwaru s novým hardwarom.
V prípade cloudu  rieši súlad software a hardware operátor a IT manažér nemusí zdôvodňovať ad hoc náklady svojmu nadriadenému alebo finančnému riaditeľovi. Na druhej strane môže finančný riaditeľ uvítať keď mu IT manažér predstaví cloudový koncept a vyzdvihne možnosť prejsť z modelu vysokých jednorazových výdavkov s typickými výkyvmi v nepravidelných intervaloch na predpovedateľný model s pravidelnou mesačnou platbou za služby, s ktorou sa ďaleko jednoduchšie uvažuje pri návrhu rozpočtu.

Aj keď cloud má najlepšie časy ešte len pred sebou, už dnes pracujú u cloudových operátorov na Slovensku experti, ktorí by sa so svojimi znalosťami nestratili ani vo svetovej špičke. To sú ľudia, na ktorých sa môže IT manažér obrátiť, požiadať o konzultácie a návrh riešenia ako aj pomoc s predstavením výhod vedeniu spoločnosti. Manažéri, ktorí zahodili obavy a podarilo sa im úspešne nasadiť cloud vo svojej organizácii, sú väčšinou docenení vedením a vlastníkom  svojej firmy a sú vďační za pomocnú ruku, ktorú im operátor poskytol vo fáze rozhodovania, návrhu ako aj počas následnej prevádzky cloudových služieb.
 
Ján Matiaska, Head of Product & Marketing BENESTRA, s. r. o.
  Originál článku bol uverejnený v PC REVUE č. 9/2015
 

Funkcie digitálnej televízie

Funkcie digitálnej televízie

Pozerajte čo chcete a kedy chcete. Spoznajte funkcie digitálnej TV od SWAN MULTIMEDIA a staňte sa pánmi domácej zábavy.

Viac informácií

Vysokorýchlostný internet

Funkcie digitálnej televízie

Superrýchly internet u Vás doma. Stiahnite si film v HD rozlíšení za pár minút, surfujte rýchlosťou svetla, nestarajte sa o dátové limity.

Viac informácií

Speedmeter

Funkcie digitálnej televízie

Aký rýchly je Váš internet? Odmerajte si aktuálnu rýchlosť Vášho internetového pripojenia (upload/download) pomocou Speedmetra.

Viac informácií