SWAN blog

SWAN blog

Viac informácií

Informačná bezpečnosť nadovšetko

V mesiaci august 2015 sa spoločnosť BENESTRA úspešne zaradila medzi veľmi malý počet firiem na Slovensku, ktoré majú certifikáciu ISO 27001 v najnovšej revízii 2013. Potreba spájania telekomunikačných a informačných služieb začína silnieť aj v stredoeurópskom regióne a BENESTRA sa rozhodla tento trend podchytiť. Riešením bezpečnostných požiadaviek súvisiacich s obchodnými aktivitami, očakávaniami trhu ako aj legislatívnymi nárokmi BENESTRA poskytne svojim zákazníkom služby s najvyšším štandardom v oblasti informačnej bezpečnosti a kvality služieb.

Čo je to ISO ?

ISO/IEC 27001:2013 formálne definuje systém riadenia informačnej bezpečnosti, t.j. činnosti, aplikovaním ktorých vie spoločnosť predísť bezpečnostným rizikám. Tento systém spoločnosť používa na identifikáciu, analýzu a následné podchytenie možných rizík. Jeho hlavnou úlohou je nastaviť a priebežne aktualizovať bezpečnostné opatrenia tak, aby spoločnosť bola vždy pripravená na bezpečnostné hrozby v akejkoľvek sfére súvisiacej s jej podnikateľskými aktivitami.

Samotnej certifikácii predchádzala dlhodobá a dôkladná príprava, ktorá vyvrcholila auditom. „Informačná bezpečnosť je oblasť, ktorej sa musíme venovať permanentne,“ hovorí Ivan Leščák, špecialista pre reguláciu a prepojenie v BENESTRE a zároveň garant celého projektu. „Práve preto sa v ďalšom období zameriame na vytvorenie komplexného systému riadenia, ktorý zahrnie aj riadenie kvality v zmysle normy ISO 9001.“

Dopad na zákazníka

Získaním certifikácie ISO 27001 BENESTRA dáva svojim zákazníkom jasný signál, že je odhodlaná chrániť svoje aj zákaznícke informácie pred neautorizovaným prístupom, poškodením, stratou alebo krádežou. V prípade dátových centier a virtuálnych služieb, kedy sa zákazníkove dáta dostávajú mimo zákazníkovu infraštruktúru - do cloudu operátora, môže byť dôvera zákazníka v informačnú bezpečnosť kľúčová.

Pocit bezpečia je niečo, čo podvedome všetci vyhľadávame tak v súkromnom ako aj pracovnom živote. Dnes, keď zákazník môže považovať informácie za svoje najdôležitejšie aktívum, firmy čoraz viac zohľadňujú informačnú bezpečnosť svojich dodávateľov,“ hovorí Lukáš Koller, obchodný riaditeľ BENESTRA, a doplňuje: „Nie je to len o samotnom certifikáte; bezpečnosť riešime pre zákazníkov komplexne, vrátane konkrétnych služieb ako sú Managed Security alebo ochrana pred DDoS útokmi. Je totiž rozdiel cítiť sa bezpečne a byť v bezpečí.“


Funkcie digitálnej televízie

Funkcie digitálnej televízie

Pozerajte čo chcete a kedy chcete. Spoznajte funkcie digitálnej TV od SWAN MULTIMEDIA a staňte sa pánmi domácej zábavy.

Viac informácií

Vysokorýchlostný internet

Funkcie digitálnej televízie

Superrýchly internet u Vás doma. Stiahnite si film v HD rozlíšení za pár minút, surfujte rýchlosťou svetla, nestarajte sa o dátové limity.

Viac informácií

Speedmeter

Funkcie digitálnej televízie

Aký rýchly je Váš internet? Odmerajte si aktuálnu rýchlosť Vášho internetového pripojenia (upload/download) pomocou Speedmetra.

Viac informácií