SWAN blog

SWAN blog

Viac informácií

Bezpečná podniková sieť – sen každého IT manažéra

Hrozby vo svete internetu číhajúce na zákazníkov za každým virtuálnym rohom sú čoraz početnejšie a ťažšie identifikovateľné. Zákazník sa často začne brániť, až keď je neskoro, prípadne sa bráni neefektívne a negatívny dopad na prevádzku podnikovej siete sa môže prejaviť dopadom na prevádzku a hospodárske výsledky podniku.

V odborných kruhoch sa slovo „bezpečnosť“ skloňuje zo všetkých strán, ale ako sa môže s touto problematikou popasovať IT manažér firmy či administrátor siete?

V minulosti bolo bežnou praxou riešiť bezpečnosť svojpomocne: zakúpením firewallu a antivírusového softwaru, prípadne aplikovaním sieťovej politiky, ktorej úlohou bolo predísť jej zneužitiu. Tie dni sú však dávno preč. Stále sa zrýchľujúci vývoj informačných technológií so sebou prináša potrebu špecializácie na konkrétnu oblasť. Dobrý IT-čkár nemusí byť automaticky dobrý odborník na bezpečnosť. A žiadna firma nechce mať bezpečnost svojej siete v rukách IT-čkára s priemernými znalosťami sieťovej bezpečnosti.

Súčasný trend ukazuje, že stále viac firiem sa spolieha v otázke bezpečnosti na dodávateľa venujemu sa výhradne bezpečnosti alebo má v rámci svojich štruktúr vyhradený profesionálny tím odborníkov, ktorí sa pravidelne vzdelávajú. Tak sú pripravení reagovať na hrozby, ktoré uzreli svetlo IP sveta pred dvoma hodinami či piatimi minútami.

Spoločnosť BENESTRA tento trend kompletného outsourcingu ochrany siete vrátane samotnej správy zachytila, najmä vďaka zvýšenému dopytu zo strany zákazníkov. Pred necelými desiatimi mesiacmi BENESTRA (v tom čase ešte pod značkou GTS Slovakia) organizovala pre svojich zákazníkov webinár, ktorý zrozumiteľne poukázal na potencionálne hrozby, a zároveň vysvetlil, ako vie BENESTRA pomôcť zákazníkom zabezpečiť svoju sieť. Aktuálnosť témy potvrdila vysoká účasť i následný záujem o konzultácie týkajúce sa konkrétnych zákazníckych riešení.

Obchodný riaditeľ Lukáš Koller vnímal tento nárast záujmu ako prirodzený jav: V čase, keď sa podstatná časť našich životov presunula na internet, je otázka bezpečnosti namieste. Firemná alebo súkromná komunikácia, nakupovanie, internet banking, zábava predstavujú len časť aktivít, pri ktorých sa chceme cítiť bezpečne.
 
BENESTRA ponúka službu pod obchodným menom Managed Security, pričom jednotlivé varianty, aktivácia bezpečnostných modulov a samotné technické zapojenie je ušité na základe požiadaviek zákazníka. Finálne riešenie je výsledkom dôkladnej analýzy a konzultácií zákazníka s BENESTRA bezpečnostným tímom.

Technologicky je Managed Security postavené na zariadeniach FortiGate od renomovaného výrobcu FORTINET, ktorý je dlhodobo jedným z top hráčov v oblasti bezpečnosti.  V závislosti od topológie siete zákazník dostane dedikovaný bezpečnostný prvok priamo do svojej fyzickej siete alebo do BENESTRA Datacentra, cez ktoré tečie celá internetová prevádzka zákazníka pre všetky VPN pobočky. V prípade zákazníkov vyžadujúcich len základnú bezpečnosť vie BENESTRA poskytnúť službu Managed Security vo virtuálnom cloude. Okrem technologickej časti služby do celku veľkou mierou vstupuje aj správa služby, ktorá je v rukách BENESTRA špecialistov.

Dnes, 10 mesiacov od spustenia predaja, poskytuje BENESTRA službu Managed Security pre viac ako 30 firemných zákazníkov. Jedným so spokojných klientov je aj NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, a.s., ktorého vedúci odboru informatiky Ing. Vladimír Kudlej hovorí: „Mať bezpečnú sieť a vedieť, čo sa deje vo vnútri siete, je snom každého IT manažéra. Vzhľadom na štruktúru môjho oddelenia a očakávania nášho podnikového manažmentu sme považovali prehodenie tejto zodpovednosti na nášho dodávateľa telco služieb za správny krok.

Napriek tomu, že služba Managed Security sa medzičasom stala plnohodnotnou službou BENESTRA portfólia a zákazníci si ju aktívne žiadajú, je jej vývojový cyklus je stále na začiatku.

Na rozdiel od mnohých iných služieb bude potreba bezpečnosti prítomná vždy, kým bude prítomná počítačová kriminalita. Odpoveďou na ňu je Managed Security. hovorí Ján Matiaska, produktový manažér v spoločnosti BENESTRA a dodáva: Služba takéhoto charakteru nie je vo svojej definícii konštantná, je odkázaná na dlhodobý vývoj. To priamo súvisí s dynamickým rastom internetových hrozieb, reakciou výrobcov bezpečnostných prvkov ako aj meniacimi sa potrebami zákazníkov. Jednou z hlavných výhod je, že BENESTRA bezpečnostný tím dokáže na tieto zmeny reagovať pružne a zákazník sa o potencionálnom nebezpečenstve dozvie maximálne z reportu.
 

Funkcie digitálnej televízie

Funkcie digitálnej televízie

Pozerajte čo chcete a kedy chcete. Spoznajte funkcie digitálnej TV od SWAN MULTIMEDIA a staňte sa pánmi domácej zábavy.

Viac informácií

Vysokorýchlostný internet

Funkcie digitálnej televízie

Superrýchly internet u Vás doma. Stiahnite si film v HD rozlíšení za pár minút, surfujte rýchlosťou svetla, nestarajte sa o dátové limity.

Viac informácií

Speedmeter

Funkcie digitálnej televízie

Aký rýchly je Váš internet? Odmerajte si aktuálnu rýchlosť Vášho internetového pripojenia (upload/download) pomocou Speedmetra.

Viac informácií