Dátové centrum Perpetuus: Sme tu pre Váš biznis

Dátové centrum Perpetuus

Využívanie dátových centier a cloudových služieb umožňuje signifikantne optimalizovať náklady na IT infraštruktúru spoločnosti a prináša výsledky. Aj menšie spoločnosti dnes potrebujú využívať výhody, ktoré ponúkajú pokročilé počítačové systémy – správu tisícok e-mailov, veľkých dát či databáz. Potrebný hardvér, softvér a ich administrácia sú však pre tieto spoločnosti často až príliš drahé položky.

Cloud computing prináša riešenie tohto problému. Spoločnosti si od poskytovateľa služieb prenajímajú len hotové IT riešenie podľa ich požiadaviek, o všetko ostatné sa už postará správca dátového centra. Ten garantuje kvalitu, dostupnosť, bezpečnosť a podporu služieb. 

Našim riešením je dátové centrum Perpetuus, ktoré je v súčasnosti jedno z najmodernejších dátových centier na Slovensku. V ňom našim zákazníkom poskytujeme širokú škálu cloudových služieb.

SERVERpark

SERVERparkSlužba umožňuje uloženie vašich IT zariadení v priestoroch nášho dátového centra, ktoré pre tieto účely spĺňa tie najnáročnejšie kritériá. Prenajať si môžete časť technologickej plochy, rack alebo jeho časť či dedikovaný server.

VIRTUALpark

Virtualizácia IT infraštruktúry napomáha k zvyšovaniu efektivity a tým k znižovaniu nákladov. Namiesto vynakladania finančných prostriedkov na množstvo nedostatočne využitých serverových počítačov, z ktorých každý je vyhradený na určitú úlohu, umožňuje virtualizácia serverov tieto úlohy konsolidovať do menšieho počtu lepšie vyťažených počítačov. Zároveň poskytujeme bezpečné uloženie prevádzkových dát, ich spoľahlivé zálohovanie a archiváciu. Ponúkame možnosť umiestnenia dát v kontrolovanom prostredí dátového centra Perpetuus formou prenájmu priestoru určeného na bezpečné uloženie, resp. následnú obnovu dát.

DIGITÁLNA kancelária

Digitálna kancelária je cloudové riešenie prinášajúce samosprávam významné zníženie finančných nákladov potrebných k získaniu a prevádzke BackOffice úradu. Jednoduchá prevádzka výrazne zvyšuje efektivitu, kvalitu, spoľahlivosť a preukázateľnosť práce v rámci úradu, sprehľadnenie informačných a finančných tokov a kvalitnú správu saldokonta daní a poplatkov. Elektronická registratúra zabezpečuje podmienky pre internú a externú elektronickú komunikáciu organizácie s občanmi a ďalšími inštitúciami. Poskytuje nástroje na manažérske riadenie organizácie a správu dokumentov vrátane podmienok pre digitálny archív.

OBECNÝ ÚRAD

ELEKTRONICKÁ REGISTRATÚRA

V prípade záujmu o konkrétne cloudové riešenie pre Vašu firmu nás, prosím, kontaktujte:

Odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti SWAN, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava 4, IČO: 47 258 314, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6198/B (ďalej len „Podnik“) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov... Zobraziť celé znenie

Polia označené hviezdičkou sú povinné

DC PERPETUUS