Prihláste sa do nášho newslettra a buďte medzi prvými, kto sa dozvie o novinkách!

 

Dátové centrum Perpetuus

Využívanie dátových centier a cloudových služieb umožňuje signifikantne optimalizovať náklady na IT infraštruktúru spoločnosti a prináša výsledky. Aj menšie spoločnosti dnes potrebujú využívať výhody, ktoré ponúkajú pokročilé počítačové systémy – správu tisícok e-mailov, veľkých dát či databáz. Potrebný hardvér, softvér a ich administrácia sú však pre tieto spoločnosti často až príliš drahé položky.

Cloud computing prináša riešenie tohto problému. Spoločnosti si od poskytovateľa služieb prenajímajú len hotové IT riešenie podľa ich požiadaviek, o všetko ostatné sa už postará správca dátového centra. Ten garantuje kvalitu, dostupnosť, bezpečnosť a podporu služieb. 

Našim riešením je dátové centrum Perpetuus, ktoré je v súčasnosti jedno z najmodernejších dátových centier na Slovensku. V ňom našim zákazníkom poskytujeme širokú škálu cloudových služieb.

SERVERpark

SERVERparkSlužba umožňuje uloženie vašich IT zariadení v priestoroch nášho dátového centra, ktoré pre tieto účely spĺňa tie najnáročnejšie kritériá. Prenajať si môžete časť technologickej plochy, rack alebo jeho časť či dedikovaný server.

VIRTUALpark

Virtualizácia IT infraštruktúry napomáha k zvyšovaniu efektivity a tým k znižovaniu nákladov. Namiesto vynakladania finančných prostriedkov na množstvo nedostatočne využitých serverových počítačov, z ktorých každý je vyhradený na určitú úlohu, umožňuje virtualizácia serverov tieto úlohy konsolidovať do menšieho počtu lepšie vyťažených počítačov. Zároveň poskytujeme bezpečné uloženie prevádzkových dát, ich spoľahlivé zálohovanie a archiváciu. Ponúkame možnosť umiestnenia dát v kontrolovanom prostredí dátového centra Perpetuus formou prenájmu priestoru určeného na bezpečné uloženie, resp. následnú obnovu dát.

DIGITÁLNA kancelária

Digitálna kancelária je cloudové riešenie prinášajúce samosprávam významné zníženie finančných nákladov potrebných k získaniu a prevádzke BackOffice úradu. Jednoduchá prevádzka výrazne zvyšuje efektivitu, kvalitu, spoľahlivosť a preukázateľnosť práce v rámci úradu, sprehľadnenie informačných a finančných tokov a kvalitnú správu saldokonta daní a poplatkov. Elektronická registratúra zabezpečuje podmienky pre internú a externú elektronickú komunikáciu organizácie s občanmi a ďalšími inštitúciami. Poskytuje nástroje na manažérske riadenie organizácie a správu dokumentov vrátane podmienok pre digitálny archív.

OBECNÝ ÚRAD

ELEKTRONICKÁ REGISTRATÚRA

MAILpark

MAILparkNaše komunikačné riešenie je založené na profesionálnom systéme Microsoft Exchange. Tento systém je spoľahlivý a komplexný súčasne. K e-mailu sa pridáva množstvo služieb, ktoré dokážu zvýšiť vašu produktivitu – pokročilý kalendár, kontakty, plánovanie a podporu práce v pracovnom tíme, vďaka ktorej môžete vzájomne koordinovať spoluprácu v rámci pracovných skupín, oddelenia či dokonca v celej spoločnosti.

HUMANET

Online informačný systém využívajúci službu cloud computing v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personalistiky, spracovania miezd a jednoduchého a podvojného účtovníctva. To spolu s modulom pre spracovanie dochádzky robí HUMANET najkomplexnejším online ekonomickým riešením na trhu. Toto riešenie nevyžaduje žiadne vstupné či registračné poplatky. Systém je možné vyskladať na mieru.

eso/es

eso/es je informačný systém pre riadenie podniku určený pre stredné a veľké výrobné podniky, obchodné spoločnosti či finančné inštitúcie. Zabezpečuje komplexné pokrytie procesov plánovania a riadenia výroby, údržby, nákupu a skladovania materiálu a výrobkov a ich predaja. Všetko zviazané s účtovníctvom pre dokonalé riadenie finančných tokov a ďalších procesov a činností. Systém je vďaka cloud computingu dostupný kedykoľvek a kdekoľvek.

V prípade záujmu o konkrétne cloudové riešenie pre Vašu firmu nás, prosím, kontaktujte:

DC PERPETUUS